Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Dochodzenie przez firmy windykacyjne przedawnionych długów

08.04.2016 | Przedawnienie

Rynek wierzytelności w Polsce ma się naprawdę znakomicie. Akcje spółek zajmujących się windykacją raz po raz przynoszą znaczne zyski dla inwestorów (dość powiedzieć, że potentat, KRUK S.A., w przeciągu ostatniego roku zyskał na giełdzie 60,22%, a w przeciągu 5 lat – ... czytaj więcej »

Jak prawnie dochodzić swoich praw w przypadku pozornej likwidacji stanowiska pracy?

08.04.2016 | Umowa o pracę

Do rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem konieczne jest podanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia musi nastąpić na piśmie, a podany powód powinien być ... czytaj więcej »

Rola planu wychowawczego w procesie rozwodowym

07.04.2016 | Rozwód

W wyroku orzekającym rozwód sąd orzeka o kilku kwestiach związanych z małoletnimi dziećmi małżonków, np. o alimentach, władzy rodzicielskiej, miejscu zamieszkania oraz o kontaktach z rodzicami. Rodzice natomiast mogą przygotować wspólnie dokument, zwany “planem ... czytaj więcej »

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część II

07.04.2016 | Spółki

Umowa spółki musi zawierać ściśle określone elementy – w art. 157 k.s.h. ustawodawca wymienia elementy konieczne, stanowiące pewnego rodzaju, brak któregokolwiek z nich, co do zasady powodował będzie odmowę wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.  czytaj więcej »

Przestępstwo bigamii – część I

06.04.2016 | Karne

Jeżeli bigamiczny związek małżeński, zawarty przez osobę pozostającą w ważnym związku małżeńskim, zawarty zostanie za zagranicą, w miejscu, gdzie bigamia nie jest uznana przez prawo za przestępstwo, to – ze względu na art. 111 § 1 k.k. – na gruncie prawa polskiego ... czytaj więcej »

Stalking a samobójstwo ofiary

06.04.2016 | Karne

Typowymi przejawami stalkingu są: częste wysyłanie niepożądanych wiadomości e-mail, sms, nękanie telefonami, częste nagabywanie pokrzywdzonego, śledzenie pokrzywdzonego. Stopień dokuczliwości stalkingu może być przybrać różne rozmiary, w skrajnych wypadkach nękanie może doprowadzić ... czytaj więcej »

Podział spółki a kwestie pracownicze

05.04.2016 | Spółki

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki regulacji stosunków prawno - pracowniczych, jakie zachodzą po przekształceniu pracodawcy poprzez podział spółki kapitałowej. czytaj więcej »

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas oznaczony, gdy umowa nie daje takiego prawa

05.04.2016 | Najem i dzierżawa

Czy umowa na czas określony zawsze musi trwać przez cały okres na jaki została zawarta? Czy są sytuacje, gdy najemca może wypowiedzieć umowę nawet w przypadku, gdy umowa milczy na ten temat? Jak powinien zachować się najemca, który stwierdzi że w najętym lokalu są takie wady, że ... czytaj więcej »