Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Prokurent w spółce kapitałowej w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31.01.2015 r.

05.04.2016 | Społka z o.o.

Kim jest prokurent w spółce kapitałowej i jakie ma kompetencje? Czy może więcej niż członek zarządu? Czy wspólnicy spółki mają wpływ na wybór osoby prokurenta? Co powinna zrobić spółka względem udzielonej prokury? czytaj więcej »

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część I

04.04.2016 | Handlowe i gospodarcze

Umowa spółki z o.o. winna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowy spółki, która sporządzana jest z wykorzystaniem wzorca umowy (określonego w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki ... czytaj więcej »

Uprawnienia spadkobiercy zmarłego wspólnika spółki jawnej.

04.04.2016 | Spółki

Istota spółki jawnej wynika z jej składu osobowego – jest ona prowadzona i zarządzana przez osoby, które ją tworzyły. Jedną z jej cech jest w miarę stabilny i stały skład osobowy. Może się jednak zdarzyć, że wspólnik umiera. Możliwe są wtedy dwie opcje – ... czytaj więcej »

Dokumenty niezbędne do zabezpieczenia danych osobowych

03.04.2016 | Ochrona danych osobowych

Jak wskazałem w poprzednim artykule środki ochrony organizacyjnej to głównie dokumentacja. Jest to newralgiczny punkt każdego systemu ochrony danych, ponieważ to zwykle od nich rozpoczyna się kontrola GIODO lub PiP w zakresie danych osobowych. Przypomnieć należy, że środki ochrony ... czytaj więcej »

Jak prawnie zabezpieczyć dane osobowe, czyli kilka słów o środkach technicznych.

03.04.2016 | Ochrona danych osobowych

W dzisiejszym artykule przedstawię najważniejsze zagadnienie z całego zakresu wiedzy ochrony danych osobowych, a mianowicie – sposoby ochrony danych osobowych. Dział ten jest bardzo obszerny, bowiem przepisy dotyczące tego zagadnienia są bardzo ogólne, a obowiązki – ... czytaj więcej »

Umowa spółki jawnej Część II – elementy fakultatywne

01.04.2016 | Spółki

Do najważniejszych fakultatywnych regulacji, które powinny znaleźć się w dobrze skonstruowanej umowie spółki jawnej, należą te dotyczące: zasad reprezentacji spółki i prowadzenia jej spraw, określenia udziałów w zyskach i stratach, procedury zmiany umowy ... czytaj więcej »

Umowa spółki jawnej Część I – elementy obligatoryjne

01.04.2016 | Spółki

Zgodnie z art. 25 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki jawnej powinna zawierać firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli ... czytaj więcej »

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – część II

01.04.2016 | Karne

Z poprzedniego artykułu wiadomo już, że uporczywe uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji jest karalne. Jednak, co na gruncie tego przepisu oznacza „uporczywość”? Niealimentacja musi także narazić osobę uprawnioną na niemożność ... czytaj więcej »