Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – część I

01.04.2016 | Karne

Uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji jest przestępstwem penalizowanym w Kodeksie karnym. Z dzisiejszego artykułu dowiedzą się Państwo, czy nie wykonywanie umowy dotyczącej alimentów może spełniać przesłanki przestępstwa z art. 209 k.k. ... czytaj więcej »

Jak prawnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy?

30.03.2016 | Ogłoszenie upadłości

W praktyce nierzadkie są przypadki, w których zachodzi konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kontrahenta lub własnej. Kiedy staje się to konieczne? Co powinno znaleźć się we wniosku i jakie dokumenty załączyć? Jaką opłatę należy uiścić i gdzie ów wniosek ... czytaj więcej »

Jak wygląda opodatkowanie uzyskanego dochodu ze sprzedanej nieruchomości?

30.03.2016 | Podatki

Nie każdy ma świadomość, że sprzedaż nieruchomości wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia odpowiedniego podatku. Co więcej, tym bardziej niewiele osób wie, że stawki podatku nie są jednakowe. Wszystko zależy od czasu, w którym nabyto bądź wybudowano nieruchomość. Można ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

29.03.2016 | Renty

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobie, która z przyczyn zdrowotnych nie może wykonywać pracy. Przy ustalaniu prawa do tego świadczenia bierze się pod uwagę poza oceną stanu zdrowia również inne ... czytaj więcej »

Zatarcie skazania

29.03.2016 | Prawo karne

Jednym z założeniem polityki karnej jest przyjęcie, iż informacja o skazaniu ulega zatarciu po upływie określonego terminu. Po zatarciu skazania przyjmuje się fikcję, że dana osoba nigdy nie była karana. Ma to oczywiście niebagatelne znaczenie – w polskim systemie prawa osoby ... czytaj więcej »

Uporczywe nękanie czyli stalking.

25.03.2016 | Karne

Przestępstwo uporczywego nękania (stalkingu) ma charakter skutkowy, aby można było stwierdzić, że zostało dokonane, niezbędne jest wystąpienie skutku w postaci wzbudzenia u pokrzywdzonego uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotnego naruszenia jego ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki komandytowej – część I

24.03.2016 | Spółki

Z rejestracją spółki komandytowej wiąże się przeprowadzenie przez sąd postępowania rejestrowego rozpatrywanego w nieprocesie. Postępowanie to charakteryzuje się dużą formalnością, dlatego wbrew pozorom zarejestrowanie spółki nie jest łatwe. Z dzisiejszego artykułu dowiesz ... czytaj więcej »

Immisje – część II

23.03.2016 | Prawo cywilne

W sytuacji, gdy dojdzie do oddziaływania pośredniego, zakłócającego korzystanie z sąsiedniej nieruchomości ponad przeciętną miarę, jej właściciel może żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania dalszych naruszeń w drodze art. 222 § 2 k.c. tj. ... czytaj więcej »