Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Weksel, czek, warrant czy rewers, czyli część II z cyklu “Podstawy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym”

22.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Dla większości weksel, czek, warrant i rewers to nieznane wyrażenia, a jedynie mała garstka mogłaby umieć wyjaśnić, czym są te dokumenty. Niemniej jednak, mogą być one podstawą do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, dlatego warto nieco przybliżyć tę tematykę. czytaj więcej »

Czy przedstawienie faktury VAT wystarczy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, czyli część I z cyklu “Podstawy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym”

22.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym tylko wtedy, gdy powód przedstawi ściśle określone dokumenty uzasadniające roszczenie. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo, czy faktura może być podstawą do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i czy każda spełnia ... czytaj więcej »

Umowa darowizny, umowa dożywocia czy testament? Jak prawnie przekazać nieruchomość potomkom.

21.03.2016 | Spadki

Umowa darowizny i dożywocia bardzo często są rozważane w kontekście przekazania nieruchomości młodszym pokoleniom. Często bowiem starsze pokolenia, np. rodzice, rozważają, któremu ze swoich dzieci powinni przekazać nieruchomość jednocześnie uzyskując jego dozgonną opiekę. Innym ... czytaj więcej »

Potrącenia należności z wynagrodzenia

18.03.2016 | Prawo pracy

Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie na gruncie prawnopracowniczym. Wynika to oczywiście z pragmatyki obrotu oraz z przyjętych zasad dotyczących ochrony praw pracownika. Wynagrodzenie musi odpowiadać przynajmniej minimalnej wysokości, określonej w odrębnych od ... czytaj więcej »

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

18.03.2016 | Ochrona danych osobowych

Powierzenie danych osobowych to wbrew pozorom częsta praktyka. Na co dzień spotykają się z tym problemem osoby, które zajmują się outsourcingiem pewnych usług, takich jak np. księgowość czy marketing lub stosują zewnętrzne oprogramowanie np. do obsługi wysyłki newsletterów. ... czytaj więcej »

Immisje część I

17.03.2016 | Prawo cywilne

Oddziaływania wynikające z działalności prowadzonej na własnej nieruchomości, podejmowanej w ramach wykonywania prawa własności, a wpływające na sferę prawa własności innej osoby określa się mianem immisji. czytaj więcej »

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu Czyn zabroniony określony w art. 302 k.k. – § 1 karalne uprzywilejowanie wierzycieli

16.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Przestępstwo faworyzowania wierzyciela określone w art. 302 § 1 kodeksu karnego polega na działaniu dłużnika wyrażającym się w spłaceniu lub zabezpieczeniu wierzytelności tylko niektórych wierzycieli (jednego lub kilku), którego bezpośrednią konsekwencję stanowi ... czytaj więcej »

Kiedy należy zarejestrować działalność gospodarczą i jakie sankcje grożą za niewypełnienie obowiązku rejestracji?

16.03.2016 | Działalność gospodarcza

Odpowiedź na, z pozoru, proste pytanie „kiedy osoba fizyczna staje się przedsiębiorcą” niejednokrotnie często nastręcza problemów. Pytania o to, czy dane działanie jest już działalnością gospodarczą, czy tylko pracą zarobkową o innym charakterze niejednokrotnie spędzają ... czytaj więcej »