Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Prawa i obowiązki poręczyciela zobowiązania finansowego

15.03.2016 | Cywilne

Poręczenie, zwane potocznie żyrem, jest jednym z najpopularniejszych form zabezpieczenia spłaty kredytu (oraz np. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków publicznych). Jest to zagadnienie problematyczne, bowiem często zdarza się, iż osoba zobowiązana nie jest w ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym?

15.03.2016 | Cywilne

Na polskich drogach codziennie dochodzi do wypadków, których skutki nie rzadko są tragiczne - ginie człowiek. Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują instytucję zadośćuczynienia za krzywdę, jaką poniosła rodzina w wyniku śmierci osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym. ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowana jest odpowiedzialność porządkowa pracownika?

14.03.2016 | Prawo pracy

       Stosunek pracy jest stosunkiem o charakterze zobowiązaniowym dwustronnym- oznacza to, że na treść tego stosunku składają się zawsze wzajemne prawa i obowiązki - pracownika i pracodawcy Zgodnie z Art. 22. § 1.  Przez nawiązanie stosunku ... czytaj więcej »

Zażalenie i skarga na bezczynność organu administracji

11.03.2016 | Administracyjne

Organy administracji, niezależnie od tego czy rządowej czy też samorządowej są związane terminami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego lub innych, właściwych przedmiotowo ustawach. Oznacza to, iż ustawodawca wyznaczył tym organom odpowiedni czas na załatwienie sprawy, zaś ... czytaj więcej »

Jak prawnie zabezpieczyć kupno mieszkania na kredyt?

11.03.2016 | Cywilne

Kupno mieszkania to jedna z ważniejszych decyzji w życiu. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie pragnący „zamieszkać na swoim” często decydują się na kupno swojego pierwszego mieszkania, korzystając z kredytu hipotecznego. Gdy znajdują więc już swoje upragnione mieszkanie, ... czytaj więcej »

Ustanowienie drogi koniecznej

10.03.2016 | Służebność

Relacje sąsiedzkie często są znacznie bardziej skomplikowane, niż byśmy tego chcieli. Czasem wynika to ze stosunków międzyludzkich, a czasem z okoliczności zewnętrznych. Niejednokrotnie zdarza się, iż  jeden z sąsiadów, ze względu na położenie swojej nieruchomości, może ... czytaj więcej »

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

10.03.2016 | Odpowiedzialność materialna

Co do zasady przyjąć należy, że pracodawca odpowiada za działania swoich pracowników na zasadzie ryzyka zarówno przed podmiotami zewnętrznymi, jak i też za straty spowodowane u tego pracodawcy. Tyczy się to jednak tylko tych sytuacji, w których pracownik wypełniał ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowany został dodatek wyrównawczy dla pracowników?

09.03.2016 |

Prawo pracy przewiduje różnego rodzaju dodatki do wynagrodzenia, które pracownik powinien otrzymać w związku z zatrudnieniem. Pracownikom, którzy z przyczyn od siebie niezależnych zostali skierowani do wykonywania innej pracy, która jest gorzej płatna ... czytaj więcej »