Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Jak prawnie uzyskać zwolnienie od kosztów sadowych?

09.03.2016 | Cywilne

Z reguły wniesienie pozwu do sądu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej, której wysokość uzależniona jest od rodzaju sprawy – może być to opłata stała lub stosunkowa, tymczasowa lub podstawowa. Niejednokrotnie koszty sądowe są bardzo wysokie i nie każdy może sobie ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane zostało przedawnienie roszczeń w prawie cywilnym?

08.03.2016 | Cywilne

Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, którego istotą jest to, że po upływie określonego w ustawie terminu zobowiązany do świadczenia może uchylić się od jego spełnienia. W prawie cywilnym mamy zarówno roszczenia o charakterze majątkowym, jak ... czytaj więcej »

Jak prawnie pracownik może odpowiadać za powierzone mienie?

08.03.2016 | Prawo pracy

Przepisy prawa pracy przewidują szczególną ochronę mienia pracodawcy powierzonego pracownikom. Często powierzenie mienia pracownikowi ze względu na charakter pracy jest nieuniknione np. w przypadku posady sprzedawcy w sklepie czy magazyniera. Pracownik ponosi zaostrzoną ... czytaj więcej »

Wykorzystanie wizerunku lub danych osobowych

07.03.2016 | Prawo karne

Przepis art. 190 a § 2 k.k. sankcjonuje wykorzystanie wizerunku lub danych osobowych innej osoby w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Działanie podjęte przez sprawcę przestępstwa wyraża się w podszyciu się pod inną osobę, udawaniu, że jest się określoną inną ... czytaj więcej »

Powołanie inwestora zastępczego

07.03.2016 | Prawo budowlane

Przeprowadzenie inwestycji budowlanej to zadanie skomplikowane w wielu aspektach, m.in. prawnych, organizacyjnych i finansowych. Jednocześnie to do inwestora należy skoordynowanie wszystkich działań tak, aby przeprowadzić cały proces budowlany. Nierzadko okazuje się, że kadra inwestora ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Cz. II

05.03.2016 | Spółki

Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego winno być złożone na właściwym formularzu (KRS – W1) i zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Cz. I

05.03.2016 | Spółki

Proces tworzenia spółki jawnej w trybie pierwotnym (wtórny polega na przekształceniu spółki cywilnej w jawną) sprowadza się w istocie do dwóch następujących po sobie faz: pierwsza z nich to tzw. zawiązanie spółki, następujące z chwilą zawarcia umowy ... czytaj więcej »

Jak prawnie ustanowić służebność drogi koniecznej?

04.03.2016 | Cywilne

Relacje sąsiedzkie często są znacznie bardziej skomplikowane, niż byśmy tego chcieli. Czasem wynika to z stosunków międzyludzkich, a czasem z okoliczności zewnętrznych. Niejednokrotnie zdarza się, iż  jeden z sąsiadów, ze względu na położenie swojej nieruchomości, może ... czytaj więcej »