Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Niezgłoszenie upadłości spółki – art. 586 k.s.h.

29.02.2016 | Prawo upadłościowe

Celem przepisu art. 586 k.s.h. jest wzmocnienie odpowiedzialności wynikającej z art. 299 k.s.h. Omawiany przepis służy ochronie szeroko rozumianego bezpieczeństwa obrotu, chroniąc interesy majątkowe wspólników spółki, jej wierzycieli, jak również innych ... czytaj więcej »

Przestępstwa określone w art. 302 k.k. – § 2 czynne przekupstwo, § 3 sprzedajność wierzycieli

29.02.2016 | Prawo karne

Zgodnie z art. 302 § 2 k.k. przestępstwa przekupstwa dopuszcza się, ten, kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia upadłości. Stosownie ... czytaj więcej »

Jak prawnie odstąpić od umowy zawartej na pokazie?

26.02.2016 | Konsumenci

Umowa pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem może zostać zawarta w dowolnym miejscu. Najczęstszym z nich jest oczywiście lokal przedsiębiorstwa - sprzedawcy, choć nie jest to regułą. Gwałtowny rozwój technologii i „globalnej wioski” sprawił bowiem, że coraz bardziej ... czytaj więcej »

Jak prawnie podważyć wysokość opłaty adiacenckiej?

26.02.2016 | Prawo budowlane

Inwestycje w grunty od wielu lat są cenione przez wszystkich, którzy posiadają stosowny zasób gotówki. W pewnym okresie szczególnym zainteresowaniem cieszyły się działki rolne, które po przekwalifikowaniu i podzieleniu sprzedawano, z dużym zyskiem, jako ... czytaj więcej »

Jak prawnie sporządzać umowy zrzeczenia się dziedziczenia i zbycia spadku ?

25.02.2016 | Spadki

Nieotrzymanie spadku, ale i jego otrzymanie budzi wiele emocji u ludzi, których zwykle dotyczy. Praktyka pokazuje, że nie brakuje sytuacji, gdy spadkobierca nie jest zadowolony z tego, co otrzymał. Często jest też tak, że otrzymujący spadek niezwłocznie decyduje się na jego zbycie ... czytaj więcej »

Specyfika przestępczości na kartach płatniczych. Jak uchronić się przed skimmingiem?

25.02.2016 | Prawo karne

Rozwój bankowości elektronicznej niesie ze sobą wiele korzyści. Wprowadzenie kart płatniczych ograniczyło konieczność noszenia dużej ilości gotówki, a tym samo ryzyko jej kradzieży. Niestety, jak się okazuje, nowe formy bankowości przyczyniły się do powstania nowego rodzaju ... czytaj więcej »

Przestępstwa przeciwko wierzycielom – art. 301 k.k. cz. II

24.02.2016 | Prawo karne

Przestępstwo doprowadzenia do własnej upadłości lub niewypłacalności może być popełnione umyślne (art. 301 § 2 k.k.) oraz nieumyślnie – poprzez lekkomyślne doprowadzenie do własnej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych ... czytaj więcej »

Przestępstwa przeciwko wierzycielom – art. 301 k.k. cz. I

24.02.2016 | Prawo karne

Zachowanie sprawcy czynu zabronionego określonego w art. 301 § 1 k.k. polega na udaremnianiu lub ograniczaniu zaspokojenia należności wierzycieli przez tworzenie nowych jednostek gospodarczych i przesunięcie do nich składników swojego majątku. czytaj więcej »