Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Jak prawnie uregulowane jest zasiedzenie nieruchomości?

24.02.2016 | Zasiedzenie

Zasiedzenie jest instytucją prawa cywilnego pozwalającą na nieodpłatne nabycie własności rzeczy w wyniku jej długotrwałego posiadania. Do zasiedzenia może dojść, jeśli przez przewidziany prawem okres czasu stan faktyczny posiadania danej rzeczy różni się od stanu prawnego. ... czytaj więcej »

Legalizacja samowoli budowlanej

23.02.2016 | Budowlane

Zjawisko samowoli budowlanej jest już coraz rzadsze, jednak nadal problematyczne. Przepisy prawa nie przewidują takiej konstrukcji i jej nie definiują, w związku z czym przyjmuje się, iż samowolą jest wybudowanie obiektu bez wymaganego prawem zezwolenia na budowę lub właściwego zgłoszenia ... czytaj więcej »

Separacja orzekana na zgody wniosek stron

23.02.2016 | Separacja

W toku postępowania wszczętego w trybie art. 611 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. na zgodny wniosek stron dotyczący orzeczenia separacji, sąd bada czy mamy do czynienia ze spełnieniem przesłanki pozytywnej tj. zupełnym rozkładem pożycia i czy orzeczeniu separacji nie ... czytaj więcej »

Jak prawnie przysposobić dziecko?

22.02.2016 | Prawo rodzinne

   Przysposobienie jest stosunkiem prawno-rodzinnym pomiędzy przysposabiającym czyli osobą, która adoptowała a przysposobionym czyli dzieckiem, które ma być adoptowane. Generalnie w wyniku przysposobienia powstają pomiędzy nimi takie same prawa i obowiązki jak ... czytaj więcej »

Czy przedsiębiorca może kontrolować swoich telepracowników?

19.02.2016 | Prawo pracy

XXI wiek jest zdecydowanie okresem, w którym rozwinęło się wiele bardzo różnych form pracy i zatrudnienia. Między innymi popularność zyskały outsourcing, co-working, czy praca wykonywana osobiście w formie zdalnej. Wielu przedsiębiorców z uwagi  na niższe ... czytaj więcej »

Nadużycie zaufania (niegospodarność) – art. 296 k.k. część II

19.02.2016 | Prawo karne

Warunkiem przypisania sprawcy odpowiedzialności w związku z popełnieniem przestępstwa nadużycia zaufania konieczne jest wykazanie, że swoim zachowaniem, polegającym na nadużyciu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązku, doprowadził on do wyrządzenia znacznej szkody majątkowej (wyrok SN z ... czytaj więcej »

Nadużycie zaufania (niegospodarność) – art. 296 k.k. część I

19.02.2016 | Prawo karne

Zachowanie sprawcy przestępstwa niegospodarności determinuje łączne wystąpienie trzech elementów – istnienia powinności określonego zachowania się sprawcy na rzecz pokrzywdzonego, nadużycie przez sprawcę swoich uprawnień lub niedopełnienie przez niego obowiązków oraz ... czytaj więcej »

Jak prawnie odstąpić od umowy zawartej na odległość?

19.02.2016 | Konsumenci

Umową zawartą na odległość jest umowa zawierana bez jednoczesnej, fizycznej obecności obu stron. Są to umowy zawierane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a przykładem mogą być zakupy w sklepie internetowym czy umowy zawierane za pośrednictwem telefonu z ... czytaj więcej »