Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Separacja – przeszkody prawne

18.02.2016 | Separacja

Mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. czytaj więcej »

Forma weksla i jego nieważność

18.02.2016 | Weksle i czeki

Podpisując weksle należy szczególnie uważać – nie jest powszechnie wiadomym, że w chwili podpisania weksla powstaje zobowiązanie wystawcy weksla z samego podpisanego dokumentu, a zatem w oderwaniu od stosunku prawnego, na podstawie którego został on wystawiony jak np. ... czytaj więcej »

Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

16.02.2016 | Administracyjne

Terminy w postępowaniach wszelkiego rodzaju są newralgicznym ich punktem. Decydują bowiem o płynności jego prowadzenia, pozwalają w przybliżeniu oszacować termin zakończenia danej procedury i pozwala odpowiednio zaplanować dalsze działania. Zdarzają się jednak przypadki, gdy z przyczyn ... czytaj więcej »

Jak prawnie złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego?

16.02.2016 | Administracyjne

Obecnie wiele uwagi poświęca się samej instytucji Trybunału Konstytucyjnego. Nic dziwnego, gdyż jest to podmiot bardzo istotny z punktu widzenia dbałości o nienaruszalność praw i wolności, jakie są przyznawane obywatelom przez Konstytucję. Niestety zdarza się, iż są one łamane. ... czytaj więcej »

Jak prawnie przeciwdziałać porwaniu rodzicielskiemu?

16.02.2016 | Prawo rodzinne

Tematyka prawa rodzinnego, zwłaszcza w zakresie kontaktów pomiędzy rodzicami i dziećmi w przypadku rozwodu, to zagadnienia szczególnie trudne, wrażliwe i niewygodne. Z jednej bowiem strony orzeczenie dotyczące sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców ... czytaj więcej »

Kiedy można uzyskać separację?

15.02.2016 | Separacja

Artykuł 611 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że dla orzeczenia separacji małżonków konieczne jest wyłącznie zaistnienie stanu zupełności rozkładu pożycia między małżonkami. O zupełnym rozkładzie pożycia między małżonkami mówi się wówczas, gdy ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy?

15.02.2016 | Prawo pracy

Jednym z obowiązków, jakie na pracodawcę nakłada Kodeks pracy, jest obowiązek wydania byłemu pracownikowi świadectwa pracy. Obowiązek taki powstaje w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy z pracownikiem. Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem wskazującym na ... czytaj więcej »

Jak prawnie domagać się zapłaty należnego zachowku?

12.02.2016 | Spadki

Spadkodawca może swobodnie rozdysponować swoim majątkiem-, w szczególności może sporządzić testament, w którym wskaże osobę lub osoby, które będą po nim dziedziczyć lub przyjąć, że porządek dziedziczenia ustawowego odpowiada jego woli i takiego testamentu nie ... czytaj więcej »