Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Okoliczności uwalniające od odpowiedzialności za zobowiązania spółki 299 k.s.h. Część I – uwagi ogólne, zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie

17.08.2016 | Spółki

Członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności na zasadzie art. 299 k.s.h., jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o ... czytaj więcej »

Jak prawnie są chronione regionalne produkty żywnościowe?

10.08.2016 |

Regionalne produkty żywnościowe to część bogactwa kulturowego, o wielkim znaczeniu dla dziedzictwa regionu i kraju. Ich ochrona stanowi istotny element unijnej polityki rolnej. Instytucje UE stosują szeroką gamę środków ochrony regionalnych produktów spożywczych. Polskie ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowana została umowa dzierżawy?

03.08.2016 |

Dzierżawa jest z jedną z umów nazwanych, które zostały unormowane przepisami Kodeksu cywilnego. Istotą tej umowy jest korzystanie z cudzej rzeczy lub prawa bez nabywania ich na własność. Kodeks cywilny wskazuje, że do umowy dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o ... czytaj więcej »

Nieodebraną przesyłkę sąd uzna za prawidłowo doręczoną

02.08.2016 | Prawo cywilne

Prawidłowe doręczanie pism sądowych ma gwarantować stronie i uczestnikom postępowania możliwość wzięcia udziału w postępowaniu i obronę swoich praw. Z drugiej strony nieodebranie przesyłki sądowej nie może stać na przeszkodzie rozpoznaniu sprawy. Z tego też względu przepisy przewidują, że ... czytaj więcej »

Instytucja dobrowolnego poddania się egzekucji

27.07.2016 | Cywilne

W ostatnim czasie coraz bardziej popularną formą zabezpieczenia wierzytelności stało się dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. Oświadczenie to służy łatwiejszemu dochodzeniu wierzytelności, ponieważ wierzyciel nie musi udowadniać przed sądem ... czytaj więcej »

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Część III – przesłanki odpowiedzialności

25.07.2016 | Spółki

Ustalenie przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h. przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie każdego dowodu, z którego wynika, że spółka nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela pozywającego członków zarządu. czytaj więcej »

Jak prawnie wymeldować lokatora?

18.07.2016 | Administracyjne

Zameldowanie, wedle ustawy z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z późn. zm.), ma służyć celom ewidencyjnym i potwierdza pobyt danej osoby w konkretnym miejscu. Niektóre osoby jednak żyją w błędnym przekonaniu, że ... czytaj więcej »

Jak prawnie wymeldować lokatora, który się wyprowadził?

14.07.2016 | Administracyjne

Zameldowanie, wedle ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ma służyć celom ewidencyjnym i potwierdza pobyt danej osoby w konkretnym miejscu. Obecnie istnieje jeszcze obowiązek meldunkowy, zgodnie z którym obywatel polski powinien zameldować się w ciągu 30 dni od ... czytaj więcej »