Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody uprawnionego

12.02.2016 | Cywilne

W dobie bardzo szerokiego dostępu do Internetu, portali społecznościowych, informacyjnych i całego natłoku innego rodzaju danych bardzo łatwo jest naruszyć przepisy dotyczące rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody. Często jednak pojawiają się wątpliwości – czy zaprezentować ... czytaj więcej »

Jak prawnie zawrzeć małżeństwo przez pełnomocnika?

11.02.2016 | Prawo rodzinne

Prawo polskie wskazuje, że małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią także, że przyszli ... czytaj więcej »

Konstytucja - czy na pewno najważniejsze źródło prawa w Polsce?

11.02.2016 | Administracyjne

Pojęcie źródeł prawa jest bardzo rozległe i ciężko stworzyć jego jednoznaczną definicję. Najczęściej przyjmuje się, iż jest to zbiór aktów regulujących sytuację prawną na danym terenie. Mają one charakter generalny i abstrakcyjny. Oznacza to, iż dany akt prawny ... czytaj więcej »

Jak prawnie zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

11.02.2016 | Prawo pracy

Przepisy Kodeksu pracy przewidują, w jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika, a więc zwolnić go w trybie dyscyplinarnym. Pracodawca, dokonując zwolnienia dyscyplinarnego, powinien zastanowić się, czy przyczyna takiego trybu zwolnienia jest ... czytaj więcej »

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

10.02.2016 | Administracyjne

Zgodnie z treścią ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na barki organów administracji rządowej i samorządowej złożono ciężar podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. ... czytaj więcej »

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – kolejność działania

10.02.2016 | Społka z o.o.

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują możliwość przekształcenia spółki prawa handlowego oraz spółki cywilnej w każdą inną spółkę handlową. Przekształcenie takie oznacza zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, które prowadzi do ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane są uprawnienia niepełnosprawnych pracowników?

09.02.2016 | Prawo pracy

Coraz częściej pracodawcy decydują się na zatrudnianie pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Pracownik niepełnosprawny może równie efektywnie wykonywać swoją pracę samodzielnie lub z pomocą innego pracownika. Warto wskazać, że dla pracodawcy zatrudnianie ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać urlop na żądanie?

09.02.2016 | Prawo pracy

 Prawo do urlopu wypoczynkowego jest nieodłącznym elementem każdego stosunku pracy. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym w wymiarze mu przysługującym. Natomiast pracownik ma obowiązek korzystania z urlopu - ... czytaj więcej »