Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Jak prawnie uzyskać rentę rodzinną?

09.02.2016 | Ubezpieczenia

Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mającym na celu ochronę finansową najbliższych członków rodziny zmarłego. Przepisy ubezpieczeń społecznych określają wymagania, jakie powinien spełnić zmarły i jego rodzina, aby zasiłek w postaci renty ... czytaj więcej »

Jak prawnie wystąpić o możliwość głosowania korespondencyjnego albo przez pełnomocnika?

08.02.2016 | Administracyjne

Każdy głos podczas wyborów się liczy. Historia zna takie przypadki, gdzie kandydat wygrał niewielką przewagą. Dlatego też państwo wychodzi naprzeciw obywatelom, którzy osobiście nie mogą stawić się w komisji wyborczej, a równocześnie chcieliby wziąć udział w ... czytaj więcej »

Jak prawnie wydziedziczyć członków najbliższej rodziny?

08.02.2016 | Cywilne

Jak pokazuje praktyka, podział majątku to problem dla wielu osób, niezależnie od ich wieku. Najbardziej problematyczne ustalenie dziedziców majątku bywa dla ludzi w wieku średnim, zwłaszcza, jeśli ich relacje rodzinne, a zwłaszcza relacje z współmałżonkiem, czy ... czytaj więcej »

Odzyskanie prawa jazdy zabranego przez Policję w trakcie kontroli drogowej

05.02.2016 | Prawo karne

Zmiana przepisów dotyczących ograniczeń prędkości oraz kar za wykroczenia drogowe była już szeroko komentowana nie tylko przez środowisko prawnicze, ale także, a może przede wszystkim – przez samych zainteresowanych, tj. kierowców. Zdania są oczywiście podzielone, choć ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać świadczenia socjalne po przekroczeniu kwoty uprawniającej do skorzystania?

05.02.2016 | Ubezpieczenia społeczne

Polski system socjalny opiera się na teorii społecznej sprawiedliwości. Zakłada ona, iż pewna grupa osób jest, a pewna nie jest uprawniona do otrzymywania określonych świadczeń socjalnych, takich jak zasiłki rodzinne, becikowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego czy też głośne ... czytaj więcej »

Jak prawnie wyrazić oświadczenie woli?

04.02.2016 | Prawo cywilne

Oświadczenie woli w rozumieniu prawnym ma znaczenie nieco inne niż potoczne rozumienie tego określenia. Kiedy złożone zostało oświadczenie woli? Jak je rozumieć? Czy milczeniem możemy coś oświadczyć? czytaj więcej »

Czy można użyć nagrania rozmowy lub filmu jako dowodu w sądzie?

04.02.2016 | Prawo cywilne

W kodeksie postępowania cywilnego nie znajduje się przepis, który wprost zakazałby przeprowadzania dowodów z użyciem prywatnych nagrań audio i video zdobytych bez zgody nagrywanej osoby. Co więcej, katalog środków dowodowych, zgodnie z art. 309 k.p.c., nie jest ... czytaj więcej »

Czym różni się działalność brokera ubezpieczeniowego od działalności agenta?

03.02.2016 | Ubezpieczenia

Pojęcia brokera ubezpieczeniowego i agenta ubezpieczeniowego często stosuje się zamiennie. Choć łączą je pewne cechy wspólne, to jednak nie są to pojęcia synonimiczne. Oba zawody różnią się kilkoma bardzo istotnymi kwestiami. czytaj więcej »