Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Jak prawnie uchronić się przed odpowiedzialnością za zaległości podatkowe zbywcy nieruchomości?

27.01.2016 | Podatki

Kupując nieruchomość mało kto zastanawia się nad tym, że razem z nią można również przejąć ciążące na niej zaległości podatkowe. Jak tego uniknąć? Warto przeczytać ten tekst, w celu dowiedzenia się na co uważać, i co wziąć pod uwagę przy kupnie nieruchomości. czytaj więcej »

Jak prawnie umorzyć zaległość podatkową?

27.01.2016 | Podatki

Zaległość, to podatek, którego termin płatności już minął i rosną nam odsetki. Jeżeli nasza sytuacja nie pozwala na terminowe uregulowanie zaległości podatkowej, możemy zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej. czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest pozbawienie władzy rodzicielskiej?

26.01.2016 | Prawo rodzinne

Władza rodzicielska to nie tylko prawa, ale również obowiązki wobec dziecka. Rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej w sytuacji, kiedy nadużywa swoich praw wobec dziecka lub nie wykonuje swoich obowiązków prawidłowo bądź z jakiegoś powodu nie może im podołać. ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane są potrącenia z wynagrodzenia pracownika?

26.01.2016 | Prawo pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikowi za świadczenie pracy wobec pracodawcy przysługuje wynagrodzenie, które ma określone cechy. Jest szczególnie chronione przez prawo, nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, pracownik nie ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowana jest dyskryminacja kandydata do pracy?

26.01.2016 | Prawo pracy

Dyskryminacja to odmienne traktowanie różnych podmiotów, które znajdują się w podobnej sytuacji. Należy przez to rozumieć gorsze traktowanie danej osoby czy też grupy osób wyróżnionych ze względu na jakąś cechę, która staje się wówczas ... czytaj więcej »

Przestępstwo pokrzywdzenia wierzyciela przez dłużnika – art. 300 k.k. część II

25.01.2016 | Prawo karne

Czynu zabronionego z art. 300 § 2 k.k. dłużnik może dopuścić się wtedy, gdy egzekucja dopiero mu grozi, a więc w okresie, kiedy wierzyciel postanowił dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Nie musi więc istnieć orzeczenie sądowe lub orzeczenie innego organu państwowego, ... czytaj więcej »

Przestępstwo pokrzywdzenia wierzycieli przez dłużnika – art. 300 k.k. Cz. I

25.01.2016 | Prawo karne

Czyny zabronione zdefiniowane w art. 300 k.k. należą do kategorii przestępstw skutkowych, tj. takich, które odpowiedzialność karną wiążą nie tylko z konkretnym zachowaniem sprawcy, ale też z określonym skutkiem tego zachowania. W przypadku art. 300 k.k. takim koniecznym ... czytaj więcej »

Misseling - zakazana metoda

23.01.2016 | Konsumenci

Pojęcie missellingu­ wykwitło na kanwie działań instytucji finansowych, jednakże może ono być spotykane w zasadzie w każdej branży. Termin ten został ukłuty z dwóch słów pochodzących z języka angielskiego tj. to miss (chybić, rozminąć się, nie trafić) oraz selling ... czytaj więcej »