Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Jak prawnie uregulowana jest praca w porze nocnej?

21.01.2016 | Prawo pracy

Wykonywanie pracy może przypadać zarówno w porze dziennej jak i w porze nocnej. Z uwagi na to, że człowiek jest zdolny do maksymalnego wysiłku fizycznego i umysłowego w dzień, a pora nocna jest przeznaczona na sen, praca w porze nocnej wiąże się z większym obciążeniem organizmu. ... czytaj więcej »

Pomówienie – analiza czynu zabronionego z art. 212 k.k.

21.01.2016 | Karne

Pomówienia (zniesławienia) dopuszcza się ten, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę ... czytaj więcej »

Oszustwo z art. 286 § k.k. jako przestępstwo gospodarcze

21.01.2016 | Handlowe i gospodarcze

Działanie sprawcy, który składa zamówienie na dostarczenie towaru z odroczonym terminem płatności, z powziętym z góry zamiarem niedotrzymania terminu zapłaty i odłożenia go na czas bliżej nieokreślony oraz uzależnienia zapłaty od ewentualnego powodzenia inwestycji ... czytaj więcej »

Zmiany w regulacji urlopów rodzicielskich

20.01.2016 | Prawo pracy

Począwszy od dnia 2 stycznia 2016 r. zmianie uległy zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Mianowicie zgodnie z nowymi przepisami dodatkowy urlop macierzyński został włączony do urlopu rodzicielskiego.  czytaj więcej »

Zmiany w umowach o pracę na czas określony

20.01.2016 | Umowa o pracę

Zmiana przepisów, która wejdzie w życie dnia 22 lutego 2016 r., spowoduje przede wszystkim ograniczenie czasowe trwania umów na czas określony z tym samym pracownikiem oraz ich liczby. Mianowicie umowa o pracę na czas określony lub łączny okres zatrudnienia na ... czytaj więcej »

Jak prawnie zatrudnić opiekunkę do dziecka?

19.01.2016 | Prawo rodzinne

     Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego wiele mam chciałoby ponownie podjąć zatrudnienie. Stają wtedy przed niełatwą decyzją – kwestią opieki nad dzieckiem w czasie wykonywania  obowiązków zawodowych. Nadal rzadko rodzice decydują się na ... czytaj więcej »

Jak prawnie odwołać testament?

19.01.2016 | Spadki

Właściwie napisany testament pozwala na uporządkowanie spraw związanych z naszym majątkiem na wypadek śmierci zgodnie z naszą wolą. Daje nam możliwość zapobiegnięcia przyszłym, ewentualnym sporom między spadkobiercami, a przede wszystkim możliwość decydowania o losie naszego majątku po ... czytaj więcej »

Handel fakturami – konsekwencje karne i karno – skarbowe (część II)

18.01.2016 | Podatki

Wystawienie i zbycie faktury VAT, związane wyłącznie z właściwym określeniem dochodów budżetu państwa, należy kwalifikować jako zachowanie osoby nierzetelnie wystawiającej fakturę, wypełniające znamiona przestępstwa z art. 62 § 2 k.k. czytaj więcej »