Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Jak prawnie uregulowane są okresy wypowiedzenia poszczególnych umów o pracę? (stan prawny do dnia 26.02.2016 r.)

18.01.2016 | Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę jest typowym sposobem rozwiązania więzi prawnej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Wypowiedzieć stosunek pracy może zarówno pracownik jak i pracodawca. Okres wypowiedzenia spełnia funkcję ochronną - chroni jedną i drugą stronę przed ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowany jest obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami?

18.01.2016 | Prawo rodzinne

W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy i przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Obowiązek alimentacyjny wobec drugiego małżonka w niektórych przypadkach istnieje również po ustaniu małżeństwa. czytaj więcej »

Jak prawnie potrącić wierzytelność?

15.01.2016 | Prawo cywilne

W obrocie gospodarczym nierzadko strony dokonują kompensaty albo kompensacji wzajemnych wierzytelności. Czy są to różne pojęcia? Kiedy można, a kiedy nie można dokonać potrącenia? Czy potrącenie może być dokonane podczas procesu sądowego? czytaj więcej »

Jak prawnie określić wynagrodzenie w umowie o pracę: netto czy brutto?

15.01.2016 | Wynagrodzenia

Czasem zdarza się, ze stronom umowy o pracę umknie określenie przy kwocie wynagrodzenia, czy jest to wynagrodzenie netto, czy brutto. Czy w takim przypadku pracownik ma roszczenie do pracodawcy o zapłatę „na rękę” tak określonej kwoty? Czy należy zmieniać umowę? czytaj więcej »

Handel fakturami – konsekwencje karne i karno – skarbowe (część I)

15.01.2016 | Podatki

Nabycie i posługiwanie się, celem optymalizacji zobowiązań podatkowych, tzw. pustą (fikcyjną fakturą), skutkuje sankcjami wynikającymi z art. 62 k.k.s. oraz 56 k.k.s, tj. karą grzywny a nawet pozbawienia wolności, co więcej może prowadzić do orzeczenia wobec przedsiębiorcy ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest zatrudnianie osób młodocianych?

14.01.2016 | Prawo pracy

   Wedle przepisów kodeksu pracy pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 rok życia. Jednak po spełnieniu określonych warunków przepisy prawa pracy pozwalają pracodawcy zatrudniać osoby niepełnoletnie. Zgodnie z art. 190 k.p. dozwolone jest ... czytaj więcej »

Jak prawnie wyegzekwować wykonanie orzeczeń o kontaktach z dzieckiem?

14.01.2016 | Prawo rodzinne

Czy prawo przewiduje narzędzia prawne umożliwiające zobowiązanie drugiego rodzica do tego, aby liczył się z uczuciami dziecka?  Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 113§1  wskazuje, że „ Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dzieci mają ... czytaj więcej »

Czy członek zarządu odwołany, ale niewykreślony z rejestru przedsiębiorców KRS może reprezentować spółkę?

13.01.2016 | Spółki

Zmiany osobowe w zarządach spółek zdarzają się dość często. Czy odwołani członkowie zarządu powinni się martwić, gdy nowy zarząd nie złoży wniosku do KRS o wykreślenie dotychczasowych członków zarządu? Czy odwołany członek zarządu może złożyć wniosek o wykreślenie z KRS? czytaj więcej »