Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Kiedy można ogłosić upadłość w kontekście zmian po 1 stycznia 2016 r.?

29.12.2015 | Prawo upadłościowe

Po 1 stycznia 2016 r. nie ulega zmianie ogólna zasada, zgodnie z którą: Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny (art. 10 prawa upadłościowego i naprawczego). Jednakże zmieniła się ustawowa definicja określenia, kiedy właściwie dłużnik ... czytaj więcej »

Kiedy członek zarządu będzie odpowiadał za długi spółki po 1 stycznia 2016 r.?

29.12.2015 | Społka z o.o.

Rok 2016 będzie bardzo obfity w zmiany w prawie. Ustawodawca wprowadzi między innymi zupełnie nowe instytucje do polskiego porządku prawnego – postępowanie restrukturyzacyjne, uregulowane w ustawie „Prawo restrukturyzacyjne” z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. ... czytaj więcej »

Na czym polega odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? (stan prawny do 31.12.2015 r.)

29.12.2015 | Spółki

Istotą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest brak odpowiedzialności jej udziałowców za zobowiązania spółki. Innymi słowy w chwili zawarcia umowy spółki udziałowcy godzą się na ryzyko ewentualnej straty swoich wkładów. Zupełnie inna sytuacja jest ... czytaj więcej »

Przedsiębiorco zatrudniasz wielu pracowników? Co grozi za wykroczenia przeciwko prawom pracowników?

29.12.2015 | Prawo pracy

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Kodeksu pracy oraz innych ustaw regulujących prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, tzw. pragmatyków pracowniczych. ... czytaj więcej »

Jak stać się właścicielem posiadanej rzeczy ruchomej bądź nieruchomości, czyli czym jest zasiedzenie

29.12.2015 | Prawo cywilne

Często można spotkać się z następującą sytuacją: osoba niebędąca prawnym właścicielem zamieszkiwanej przez siebie nieruchomości np. lokalu czy domu, jak również używanego przez siebie gruntu np. gruntów rolnych, przez wiele lat posiada daną nieruchomość, dba o nią, używa ... czytaj więcej »

Jak prawnie odwołać darowiznę?

29.12.2015 | Cywilne

Często wtedy używamy stwierdzenia: „Mam wobec Ciebie dług wdzięczności”. W  związku z tym w przypadku darowizny pojawia się moralny obowiązek wdzięczności obdarowanego wobec darczyńcy, który powinien polegać przynajmniej na zachowaniu się ... czytaj więcej »

Procedura zwolnień grupowych

29.12.2015 | Prawo pracy

Spadek zamówień, zmniejszenie produkcji,  zmiany organizacyjne czy technologiczne – to tylko niektóre z przyczyn jakie mogą  rodzić konieczność redukcji etatów przez pracodawcę chcącego zachować przedsiębiorstwo. Jeśli jest to nieuniknione, ... czytaj więcej »

Przestępstwo – jako czyn zabroniony

29.12.2015 | Prawo karne

Dziś odpowiemy sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest przestępstwo i kto za nie odpowiada. W polskim prawie odpowiedzialności karnej podlega osoba, która ukończyła lat 17, jednak ustawa dopuszcza pewne wyjątki, gdzie odpowiedzialność może ponieść małoletni, który ukończył ... czytaj więcej »