Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Jak obniżyć składki ZUS

29.12.2015 | Prawo administracyjne

Każdy przedsiębiorca wiele razy zastanawia się i głowi jak obniżyć składki ZUS. Jest to pytanie, które zadaje sobie każdy kto odprowadza składki ZUS. Otóż być może jest wiele sposobów, ale czy są one legalne z punktu widzenia prawa? Każdy ponosi ryzyko takie jakie ... czytaj więcej »

Prokura – pełnomocnictwo handlowe

29.12.2015 | Spółki

Prokura stanowi szczególnego rodzaju pełnomocnictwo, jedno z najszerszych znanych pełnomocnictw. Jej wyjątkowość polega na ograniczonym kręgu mocodawców. Legitymację czynną do udzielenia prokury posiada przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru ... czytaj więcej »

Procedura wypowiedzenia umowy leasingu w warunkach braku płatności rat leasingowych

29.12.2015 | Handlowe i gospodarcze

Uchybienie obowiązkowi terminowego uiszczania rat leasingowych może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy leasingu, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w art. 70913 § 2 kodeksu cywilnego, a mianowicie: 1) korzystający spóźni się z zapłatą przynajmniej ... czytaj więcej »

Dowód zawarcia umowy sprzedaży w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami

29.12.2015 | Handlowe i gospodarcze

Praktyka orzecznicza sądów, w zdecydowanej większości spraw, wskazuje, że w sporze, którego przedmiotem jest nieuiszczona cena towaru, faktura VAT nie jest sama w sobie kluczowym dowodem zawarcia umowy i spełnienia świadczenia (wydania towaru). Wynika to z faktu, ... czytaj więcej »

Referendum - niedoceniana forma demokracji

29.12.2015 | Administracyjne

W dobie współczesnego życia politycznego, wyborcy często nie zdają sobie sprawy z możliwości wyrażania swojej opinii, stanowiska na dany temat. Pomijając kwestie wyborów parlamentarnych czy samorządowych, w tym także pobudki jakie kierują wyborcami, iż głosują na tą czy inną ... czytaj więcej »

Obrona konieczna - oczywistość niekoniecznie jasna

29.12.2015 | Karne

Zdecydowana większość z nas doskonale potrafi podać przykłady obrony koniecznej czy wymienić ogólne elementy jej istoty. Problem z interpretacją danego czynu, pojawia się wówczas, gdy nie bronimy siebie, a kogoś innego. Wątpliwości pojawiają się także,  kiedy określone ... czytaj więcej »

Czy wierzyciel zawsze może wskazać nowy podmiot, na rzecz którego musimy spłacić nasz dług?

28.12.2015 | Cywilne

Najczęściej, gdy zaciągamy zobowiązanie to jesteśmy przekonani, że będziemy zobowiązani je spełnić na rzecz tego podmiotu, co do którego się zobowiązaliśmy. Tak jednak wcale nie musi być. Nasze zobowiązanie, a wierzytelność naszego wierzyciela, co do zasady może być traktowana jako ... czytaj więcej »

Ile wynosi wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej?

28.12.2015 | Cywilne

Każda nieruchomość gruntowa, na której planowana jest budowa lub już istnieje: dom jednorodzinny, magazyn lub inny budynek, powinna mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej. Jeżeli nie jest to dostęp bezpośredni można go zapewnić przez sąsiednie nieruchomości za wynagrodzeniem. ... czytaj więcej »