Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Postępowanie antymonopolowe prowadzone przez UOKiK – krótko o niezwykłych uprawnieniach prezesa urzędu

12.05.2016 | Handlowe i gospodarcze

Postępowania prowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów należą do jednych z najmniej lubianych przez przedsiębiorców procedur władczych, prowadzonych przez organy administracji rządowej. Trudno się temu dziwić, bowiem UOKiK dysponuje całą gamą środków ... czytaj więcej »

Pełnomocnictwa w prawie cywilnym – rodzajowe

10.05.2016 | Cywilne

W poprzednim tekście zarysowałem i zdefiniowałem dwa podstawowe pełnomocnictwa w prawie cywilnym – ogólne i szczególne. W tym tekście zajmiemy się trzecim z nich – rodzajowym, zwanym też gatunkowym. Jest to pełnomocnictwo, które często jest spotykane w ... czytaj więcej »

Pojęcie danych osobowych

09.05.2016 | Administracyjne

Wiele mówi się w ostatnim czasie o ochronie danych osobowych czy konieczności “zgłoszenia danych do GIODO”. W związku z tym wielu przedsiębiorców pod groźbą bardzo wysokich kar finansowych postanawia podjąć działania w celu uregulowania kwestii ochrony danych ... czytaj więcej »

Jak prawnie dokonać przewłaszczenia na zabezpieczenie?

09.05.2016 | Prawo cywilne

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to umowa, na mocy której kredytobiorca przenosi na kredytodawcę własność rzeczy z obowiązkiem jej zwrotu w przypadku, gdy kredyt zostanie spłacony. Banki lub firmy leasingowe często udzielają środków finansowych pod takie zabezpieczenie. ... czytaj więcej »

Pełnomocnictwa w prawie cywilnym – ogólne i szczególne

04.05.2016 | Cywilne

Pełnomocnictwo jest formą przedstawicielstwa, którą ustawodawca przewidział dla strony postępowania lub stosunku prawnego tak, by ta nie musiała działać samodzielnie w przypadku, gdy nie chce lub nie może tego zrobić. Teoria reprezentacji, która leży u podstaw pełnomocnictwa ... czytaj więcej »

Obowiązki opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

28.04.2016 | Cywilne

Sąd orzeka o ubezwłasnowolnieniu całkowitym osoby, której stan względu na chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy lub zaburzenia psychiczne spowodowane alkoholizmem lub narkomanią jest na tyle poważny, że nie jest ona sama w stanie pokierować swoim życiem. Osoba ... czytaj więcej »

Roszczenia cywilne w procesie karnym po 1 lipca 2015 roku

27.04.2016 | Prawo karne

Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. wskazuje, że obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę orzeka się, stosując przepisy prawa cywilnego. Dzięki temu, określony w art. 46 k.k. obowiązek naprawienia, w całości albo w ... czytaj więcej »

Czy Program 500+ wpływa na obniżenie alimentów?

27.04.2016 | Alimenty

Wraz z wejściem w życie programu 500+ pojawiły sie osoby zainteresowane obniżeniem alimentów zasądzonych na rzecz ich dzieci z powodu dodatkowego dochodu. Zapadł już nawet pierwszy wyrok, w którym sąd odmowę przyznania dziecku wyższego świadczenia umotywował m.in. ... czytaj więcej »