Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Część II – zakres podmiotowy

26.04.2016 | Spółki

Wpis członka zarządu do rejestru ma charakter deklaratywny a nie konstytutywny – wobec czego o ponoszeniu odpowiedzialności nie może decydować to, czy dana osoba widnieje albo widniała jako członek zarządu w rejestrze przedsiębiorców. czytaj więcej »

Sprzedaż prawa ochronnego do znaku towarowego

22.04.2016 | Prawo własności przemysłowej

Znak towarowy jest częścią składową przedsiębiorstwa i, często, jedną z jego najszerzej rozpoznawalnych wizytówek. Zdecydowana większość ludzi na świecie jest w stanie rozpoznać takie znaki jak Coca Cola, McDonald's czy Apple, a właśnie one są znakami graficznymi zwanymi ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest postępowanie uproszczone?

21.04.2016 | Cywilne

Postępowanie uproszczone, jak sama nazwa wskazuje, zostało wprowadzone do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w celu przyspieszenia rozpoznania nieskomplikowanych spraw. Istotnym jest, że nie każdego roszczenia można dochodzić w tym trybie, a także trzeba mieć świadomość, że ... czytaj więcej »

Pozycja i kompetencje syndyka w postępowaniu upadłościowym

21.04.2016 | Prawo upadłościowe

Syndyk jest osobą, z którą niewypłacalna osoba lub firma będzie mieć największy kontakt w zakresie postępowania upadłościowego. Dlatego też kandydat na to stanowisko musi spełnić szereg wymogów związanych z jego wykształceniem, jak i moralnością. To właśnie ona będzie ... czytaj więcej »

Jak prawnie starać się o ubezwłasnowolnienie członka rodziny?

20.04.2016 | Cywilne

       Stosownie do przepisów praca cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych nabywamy w chwili osiągnięcia pełnoletniości. Osoba pełnoletnia może sama kształtować swoją sytuację prawną poprzez np. zawieranie umów, rozporządzanie swoim majątkiem, ... czytaj więcej »

Przekształcenie przedsiębiorcy a obowiązki informacyjne pracodawcy

20.04.2016 | Prawo pracy

Przygotowanie planu podziału przedsiębiorstwa to jedno, ale sprawne przeprowadzenie tego procesu to drugie. By proces ten przebiegał bez problemów należy we właściwy sposób poinformować pracowników. czytaj więcej »

Przestępstwo bigamii – część II

19.04.2016 | Karne

Z dzisiejszego artykułu dowiedzą się Państwo, czy świadomość sprawcy, że zawiera nowy związek małżeński, pozostając w dotychczasowym, ma znaczenie dla odpowiedzialności karnej za przestępstwo bigamii, co to jest oszustwo matrymonialne i za jakie przestępstwa można odpowiadać w powiązaniu ... czytaj więcej »

Co lepiej wybrać - kartę podatkową czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

18.04.2016 | Podatki

Uproszczone formy opodatkowania zdecydowanie dla określonych grup podatników mogą się okazać przywilejem. Finalnie jednak wątpliwe jest, czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czy może stosowanie karty podatkowej, jest bardziej preferencyjne. Udzielenie jednoznacznej ... czytaj więcej »