Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Jak prawnie zatrudnić cudzoziemca?

18.04.2016 | Działalność gospodarcza

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce nie jest niestety tak proste, jak mogłoby się wydawać. Ustawodawca, w imię idei ochrony polskiego rynku pracy przed napływem pracowników z biedniejszych rejonów Europy, zwłaszcza wschodniej części, postanowił utworzyć regulacje, które ... czytaj więcej »

Czym jest europejski nakaz aresztowania?

14.04.2016 | Karne

Europejski nakaz aresztowania to mechanizm unijny, który zdecydowano się wprowadzić celem pominięcia procedur ekstradycyjnych we wzajemnych stosunkach między państwami członkowskimi. Warto nieco bliżej poznać jego specyfikę, ale i wskazać, jaka jest skuteczność posługiwania się nim ... czytaj więcej »

Kto i na jakich zasadach odpowiada za zobowiązania podatkowe?

14.04.2016 | Podatki

Wśród osób prowadzących działalność często pojawia się pytanie dotyczące istoty jak i terminów powstania zobowiązań podatkowych. Kwestia ta jest bardzo istotna, ponieważ wpływa na ustalenie solidarnej odpowiedzialności osób trzecich – z zwłaszcza tych, ... czytaj więcej »

Odszkodowanie od ZUS dla pracownika za wypadek przy pracy

13.04.2016 | Ubezpieczenia społeczne

Świadczenie pracy często wiąże się z ryzykiem wystąpienia wypadku przy pracy. Oczywiście, na niektórych stanowiskach (np. bezpośrednio produkcyjnych) ryzyko to jest większe, na innych (np. biurowych) zdecydowanie mniejsze. Jak pokazują statystyki – wypadkom przy pracy ulega ... czytaj więcej »

Regres ubezpieczeniowy w komunikacyjnym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej

13.04.2016 | Ubezpieczenia majątkowe

Jak powszechnie wiadomo posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Oczywiście, obowiązek ten znajduje ... czytaj więcej »

Umowa spółki komandytowej – część I

12.04.2016 | Spółki

Spółka komandytowa może powstać na dwa sposoby: poprzez zawiązanie oraz poprzez przekształcenie. Zawiązanie spółki komandytowej dokonuje się w drodze zawarcia umowy spółki, która stanowi warunek utworzenia spółki i jednocześnie podstawę funkcjonowania. ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym Cz. II

11.04.2016 | Spółki

Obowiązkowe formularze uzupełniające, które należy dołączyć do wniosku o rejestrację podmiotu w Rejestrze przedsiębiorców to formularz KRS – WK – przeznaczony do wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji spółki (względnie organu ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym cz. I

11.04.2016 | Spółki

Obowiązek zgłoszenia spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego spoczywa na wszystkich członkach zarządu wspólnie. Wpis wieńczy proces tworzenia spółki i skutkuje uzyskaniem przez nią osobowości prawnej. Zgłoszenie do Rejestru należy złożyć, na urzędowym formularzu ... czytaj więcej »