Porada prawna on-line

Prawo dla firm

Jak prawnie zatrudnić pracownika w formie telepracy?

11.10.2016 | Prawo pracy

Jednym ze stale aktualnych problemów pracodawcy jest wymyślenie sposobu na redukcję kosztów prowadzenia działalności. Telepraca może okazać się skutecznym sposobem na: zredukowanie kosztów najmu lub dzierżawy lokalu, zatrudnienie na preferencyjnych warunkach ... czytaj więcej »

Okoliczności uwalniające od odpowiedzialności za zobowiązania spółki 299 k.s.h. Część I – uwagi ogólne, zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie

17.08.2016 | Spółki

Członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności na zasadzie art. 299 k.s.h., jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o ... czytaj więcej »

Nieodebraną przesyłkę sąd uzna za prawidłowo doręczoną

02.08.2016 | Prawo cywilne

Prawidłowe doręczanie pism sądowych ma gwarantować stronie i uczestnikom postępowania możliwość wzięcia udziału w postępowaniu i obronę swoich praw. Z drugiej strony nieodebranie przesyłki sądowej nie może stać na przeszkodzie rozpoznaniu sprawy. Z tego też względu przepisy przewidują, że ... czytaj więcej »

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Część III – przesłanki odpowiedzialności

25.07.2016 | Spółki

Ustalenie przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h. przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie każdego dowodu, z którego wynika, że spółka nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela pozywającego członków zarządu. czytaj więcej »

Jakie są prawne ograniczenia w ustalaniu cen między przedsiębiorcami?

06.07.2016 | Handlowe i gospodarcze

Istotą ceny jest równowartość należności, jaką nabywca musi zapłacić za towar lub usługę. Różne są teorie dotyczące tego, od czego ceny są zależne. Jedni twierdzą, że cena stanowi subiektywną równowartość tego, co oddaje nabywca (a więc, że świadczenia są ... czytaj więcej »

Co powinien zapewnić pracodawca w trakcie upałów?

05.07.2016 | Prawo pracy

W tym roku meteorolodzy zapowiadają kolejne gorące lato. Z pewnością upały sprzyjają wypoczynkowi, ale jeśli trzeba pozostać w pracy mogą szczególnie dokuczać. Pracodawcy są zobowiązani spełnić dodatkowe wymagania w letnie dni tak, aby pracownik mógł wykonywać swoją ... czytaj więcej »

Jak prawnie podwyższyć kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

01.07.2016 | Spółki

W rzeczywistości gospodarczej często zdarza się, że spółka wymaga podwyższenia kapitału. Tyczy się to najczęściej spółek mniejszych, o kapitale zakładowym bliższym najniższej dopuszczalnej kwocie – potrzeba dokapitalizowania spółki może w tym wypadku zależeć od ... czytaj więcej »

Jak prawnie są chronione odmiany roślin?

30.06.2016 | Handlowe i gospodarcze

Wysiew odmian roślin jest koordynowany przez odpowiednie przepisy prawa krajowego oraz regulacje prawa wspólnotowego. Każdy posiadacz gruntów rolnych ma obowiązek znać nazwę odmiany, którą wysiewa, a jeżeli korzysta z odmian, które są objęte wyłącznym prawem ... czytaj więcej »

Jak prawnie powołać Grupę Producentów Rolnych?

22.06.2016 | Spółki

Założenie Grupy Producentów Rolnych może okazać się korzystną formą podniesienia konkurencyjności i dostosowania do wymogów rynkowych. Z punktu widzenia gospodarki rolnej jest to atrakcyjne rozwiązanie, gdyż zgrupowanie mniejszych grup wytwórców sprzyja ... czytaj więcej »

Jak prawnie są uregulowane obciążenia podatkowe rolników?

17.06.2016 | Podatki

Polski system podatkowy dotyczący opodatkowania rolników budzi wiele emocji. Regularnie w mediach pojawiają się dyskusje dotyczące wprowadzenia podatku dochodowego dla rolników. Obecnie, ustawa o podatku rolnym przewiduje uiszczanie podatku na podstawie wielkości posiadanych ... czytaj więcej »