Porada prawna on-line

Działalność gospodarcza

Jak prawnie są chronione odmiany roślin?

30.06.2016 | Handlowe i gospodarcze

Wysiew odmian roślin jest koordynowany przez odpowiednie przepisy prawa krajowego oraz regulacje prawa wspólnotowego. Każdy posiadacz gruntów rolnych ma obowiązek znać nazwę odmiany, którą wysiewa, a jeżeli korzysta z odmian, które są objęte wyłącznym prawem ... czytaj więcej »

Jak prawnie powołać Grupę Producentów Rolnych?

22.06.2016 | Spółki

Założenie Grupy Producentów Rolnych może okazać się korzystną formą podniesienia konkurencyjności i dostosowania do wymogów rynkowych. Z punktu widzenia gospodarki rolnej jest to atrakcyjne rozwiązanie, gdyż zgrupowanie mniejszych grup wytwórców sprzyja ... czytaj więcej »

Jak prawnie chronić dane wrażliwe?

12.05.2016 | Handlowe i gospodarcze

Ustawa o ochronie danych osobowych określa dwa typy chronionych informacji. O tym, czym są dane osobowe pisaliśmy w artykule “Pojęcie danej osobowej”. W niniejszym tekście traktujemy o danych osobowych uznanych przez ustawodawcę za wrażliwe i zasługujących na ... czytaj więcej »

Postępowanie antymonopolowe prowadzone przez UOKiK – krótko o niezwykłych uprawnieniach prezesa urzędu

12.05.2016 | Handlowe i gospodarcze

Postępowania prowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów należą do jednych z najmniej lubianych przez przedsiębiorców procedur władczych, prowadzonych przez organy administracji rządowej. Trudno się temu dziwić, bowiem UOKiK dysponuje całą gamą środków ... czytaj więcej »

Pojęcie danych osobowych

09.05.2016 | Handlowe i gospodarcze

Wiele mówi się w ostatnim czasie o ochronie danych osobowych czy konieczności “zgłoszenia danych do GIODO”. W związku z tym wielu przedsiębiorców pod groźbą bardzo wysokich kar finansowych postanawia podjąć działania w celu uregulowania kwestii ochrony danych ... czytaj więcej »

Jak prawnie dokonać przewłaszczenia na zabezpieczenie?

09.05.2016 | Prawo cywilne

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to umowa, na mocy której kredytobiorca przenosi na kredytodawcę własność rzeczy z obowiązkiem jej zwrotu w przypadku, gdy kredyt zostanie spłacony. Banki lub firmy leasingowe często udzielają środków finansowych pod takie zabezpieczenie. ... czytaj więcej »

Jak prawnie zatrudnić cudzoziemca?

18.04.2016 | Działalność gospodarcza

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce nie jest niestety tak proste, jak mogłoby się wydawać. Ustawodawca, w imię idei ochrony polskiego rynku pracy przed napływem pracowników z biedniejszych rejonów Europy, zwłaszcza wschodniej części, postanowił utworzyć regulacje, które ... czytaj więcej »

Weksel, czek, warrant czy rewers, czyli część II z cyklu “Podstawy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym”

22.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Dla większości weksel, czek, warrant i rewers to nieznane wyrażenia, a jedynie mała garstka mogłaby umieć wyjaśnić, czym są te dokumenty. Niemniej jednak, mogą być one podstawą do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, dlatego warto nieco przybliżyć tę tematykę. czytaj więcej »

Czy przedstawienie faktury VAT wystarczy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, czyli część I z cyklu “Podstawy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym”

22.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym tylko wtedy, gdy powód przedstawi ściśle określone dokumenty uzasadniające roszczenie. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo, czy faktura może być podstawą do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i czy każda spełnia ... czytaj więcej »

Kiedy należy zarejestrować działalność gospodarczą i jakie sankcje grożą za niewypełnienie obowiązku rejestracji?

16.03.2016 | Działalność gospodarcza

Odpowiedź na, z pozoru, proste pytanie „kiedy osoba fizyczna staje się przedsiębiorcą” niejednokrotnie często nastręcza problemów. Pytania o to, czy dane działanie jest już działalnością gospodarczą, czy tylko pracą zarobkową o innym charakterze niejednokrotnie spędzają ... czytaj więcej »