Porada prawna on-line

Handlowe i gospodarcze

Jakie są prawne ograniczenia w ustalaniu cen między przedsiębiorcami?

06.07.2016 | Handlowe i gospodarcze

Istotą ceny jest równowartość należności, jaką nabywca musi zapłacić za towar lub usługę. Różne są teorie dotyczące tego, od czego ceny są zależne. Jedni twierdzą, że cena stanowi subiektywną równowartość tego, co oddaje nabywca (a więc, że świadczenia są ... czytaj więcej »

Jak prawnie są chronione odmiany roślin?

30.06.2016 | Handlowe i gospodarcze

Wysiew odmian roślin jest koordynowany przez odpowiednie przepisy prawa krajowego oraz regulacje prawa wspólnotowego. Każdy posiadacz gruntów rolnych ma obowiązek znać nazwę odmiany, którą wysiewa, a jeżeli korzysta z odmian, które są objęte wyłącznym prawem ... czytaj więcej »

Jak prawnie powołać Grupę Producentów Rolnych?

22.06.2016 | Spółki

Założenie Grupy Producentów Rolnych może okazać się korzystną formą podniesienia konkurencyjności i dostosowania do wymogów rynkowych. Z punktu widzenia gospodarki rolnej jest to atrakcyjne rozwiązanie, gdyż zgrupowanie mniejszych grup wytwórców sprzyja ... czytaj więcej »

Jak prawnie zawrzeć ugodę?

14.06.2016 | Handlowe i gospodarcze

Kwestia zawierania umów ugody budzi wiele emocji. Ugoda może być skutecznym sposobem na załagodzenie sporu bądź rozwianie wątpliwości, pozwalającym na uniknięcie długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Stosuje się dwie formy umowy ugody, sądową oraz pozasądową. Warto ... czytaj więcej »

Jak prawnie chronić dane wrażliwe?

12.05.2016 | Handlowe i gospodarcze

Ustawa o ochronie danych osobowych określa dwa typy chronionych informacji. O tym, czym są dane osobowe pisaliśmy w artykule “Pojęcie danej osobowej”. W niniejszym tekście traktujemy o danych osobowych uznanych przez ustawodawcę za wrażliwe i zasługujących na ... czytaj więcej »

Postępowanie antymonopolowe prowadzone przez UOKiK – krótko o niezwykłych uprawnieniach prezesa urzędu

12.05.2016 | Handlowe i gospodarcze

Postępowania prowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów należą do jednych z najmniej lubianych przez przedsiębiorców procedur władczych, prowadzonych przez organy administracji rządowej. Trudno się temu dziwić, bowiem UOKiK dysponuje całą gamą środków ... czytaj więcej »

Pojęcie danych osobowych

09.05.2016 | Administracyjne

Wiele mówi się w ostatnim czasie o ochronie danych osobowych czy konieczności “zgłoszenia danych do GIODO”. W związku z tym wielu przedsiębiorców pod groźbą bardzo wysokich kar finansowych postanawia podjąć działania w celu uregulowania kwestii ochrony danych ... czytaj więcej »

Jak prawnie dokonać przewłaszczenia na zabezpieczenie?

09.05.2016 | Cywilne

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to umowa, na mocy której kredytobiorca przenosi na kredytodawcę własność rzeczy z obowiązkiem jej zwrotu w przypadku, gdy kredyt zostanie spłacony. Banki lub firmy leasingowe często udzielają środków finansowych pod takie zabezpieczenie. ... czytaj więcej »

Jak prawnie zatrudnić cudzoziemca?

18.04.2016 | Działalność gospodarcza

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce nie jest niestety tak proste, jak mogłoby się wydawać. Ustawodawca, w imię idei ochrony polskiego rynku pracy przed napływem pracowników z biedniejszych rejonów Europy, zwłaszcza wschodniej części, postanowił utworzyć regulacje, które ... czytaj więcej »

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część I

04.04.2016 | Handlowe i gospodarcze

Umowa spółki z o.o. winna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowy spółki, która sporządzana jest z wykorzystaniem wzorca umowy (określonego w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki ... czytaj więcej »