Porada prawna on-line

Handlowe i gospodarcze

Oszustwo z art. 286 § k.k. jako przestępstwo gospodarcze

21.01.2016 | Handlowe i gospodarcze

Działanie sprawcy, który składa zamówienie na dostarczenie towaru z odroczonym terminem płatności, z powziętym z góry zamiarem niedotrzymania terminu zapłaty i odłożenia go na czas bliżej nieokreślony oraz uzależnienia zapłaty od ewentualnego powodzenia inwestycji ... czytaj więcej »

Prokura – pełnomocnictwo handlowe

29.12.2015 | Handlowe i gospodarcze

Prokura stanowi szczególnego rodzaju pełnomocnictwo, jedno z najszerszych znanych pełnomocnictw. Jej wyjątkowość polega na ograniczonym kręgu mocodawców. Legitymację czynną do udzielenia prokury posiada przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru ... czytaj więcej »

Procedura wypowiedzenia umowy leasingu w warunkach braku płatności rat leasingowych

29.12.2015 | Handlowe i gospodarcze

Uchybienie obowiązkowi terminowego uiszczania rat leasingowych może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy leasingu, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w art. 70913 § 2 kodeksu cywilnego, a mianowicie: 1) korzystający spóźni się z zapłatą przynajmniej ... czytaj więcej »

Dowód zawarcia umowy sprzedaży w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami

29.12.2015 | Handlowe i gospodarcze

Praktyka orzecznicza sądów, w zdecydowanej większości spraw, wskazuje, że w sporze, którego przedmiotem jest nieuiszczona cena towaru, faktura VAT nie jest sama w sobie kluczowym dowodem zawarcia umowy i spełnienia świadczenia (wydania towaru). Wynika to z faktu, ... czytaj więcej »

Czy wierzyciel zawsze może wskazać nowy podmiot, na rzecz którego musimy spłacić nasz dług?

28.12.2015 | Prawo cywilne

Najczęściej, gdy zaciągamy zobowiązanie to jesteśmy przekonani, że będziemy zobowiązani je spełnić na rzecz tego podmiotu, co do którego się zobowiązaliśmy. Tak jednak wcale nie musi być. Nasze zobowiązanie, a wierzytelność naszego wierzyciela, co do zasady może być traktowana jako ... czytaj więcej »

Kiedy organizacja meczu lub imprezy rozrywkowej oznacza organizację imprezy masowej?

28.12.2015 | Handlowe i gospodarcze

Przed organizacją meczu charytatywnego, imprezy rozrywkowej lub eventu artystycznego dla pracowników, kontrahentów bądź dla klientów koniecznie należy jednoznacznie ustalić czy organizowana przez nas impreza nie zostanie zakwalifikowana jako impreza masowa. Kwestie ... czytaj więcej »