Porada prawna on-line

Podatki

Jak prawnie są uregulowane obciążenia podatkowe rolników?

17.06.2016 | Podatki

Polski system podatkowy dotyczący opodatkowania rolników budzi wiele emocji. Regularnie w mediach pojawiają się dyskusje dotyczące wprowadzenia podatku dochodowego dla rolników. Obecnie, ustawa o podatku rolnym przewiduje uiszczanie podatku na podstawie wielkości posiadanych ... czytaj więcej »

Jakie jest prawne i gospodarcze znaczenie stosowania cła?

10.06.2016 | Podatki

Prowadzenie polityki handlowej ma na celu kontrolę przepływu towaru, kapitału i usług pomiędzy krajami, tak aby wypracować jak najbardziej optymalne rozwiązania, jeśli chodzi o wielkość importu i eksportu. Jednym z najstarszych i najpowszechniej stosowanych środków kontroli przepływu dóbr ... czytaj więcej »

Jak prawnie wygląda specyfika parapodatków w prawie polskim - czy każdy obywatel je płaci?

08.06.2016 | Podatki

W życiu pewne są dwie rzeczy – śmierć i podatki. Polski system prawny przewiduje aż 13 podatków, które w większości dotykają wszystkich obywateli. Płacimy podatki dokonując zakupów, płacąc za paliwo i dobra luksusowe, pozostając w stosunku pracy, posiadając ... czytaj więcej »

Co lepiej wybrać - kartę podatkową czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

18.04.2016 | Podatki

Uproszczone formy opodatkowania zdecydowanie dla określonych grup podatników mogą się okazać przywilejem. Finalnie jednak wątpliwe jest, czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czy może stosowanie karty podatkowej, jest bardziej preferencyjne. Udzielenie jednoznacznej ... czytaj więcej »

Z jakich ulg i zwolnień mogą skorzystać podatnicy podatku rolnego, a z jakich leśnego?

01.02.2016 | Podatki

Zarówno podatek leśny, jak i rolny należą do podatków lokalnych. Na ich kształt w dużej mierze wpływają lokalne rozwiązania. Jednakże część z nich jest wspólna i wynika z obowiązujących ustaw -  Ustawy z dn. 30.10.2002 r. o podatku leśnym oraz Ustawy o podatku ... czytaj więcej »

Jak prawnie uchronić się przed odpowiedzialnością za zaległości podatkowe zbywcy nieruchomości?

27.01.2016 | Podatki

Kupując nieruchomość mało kto zastanawia się nad tym, że razem z nią można również przejąć ciążące na niej zaległości podatkowe. Jak tego uniknąć? Warto przeczytać ten tekst, w celu dowiedzenia się na co uważać, i co wziąć pod uwagę przy kupnie nieruchomości. czytaj więcej »

Jak prawnie umorzyć zaległość podatkową?

27.01.2016 | Podatki

Zaległość, to podatek, którego termin płatności już minął i rosną nam odsetki. Jeżeli nasza sytuacja nie pozwala na terminowe uregulowanie zaległości podatkowej, możemy zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej. czytaj więcej »

Handel fakturami – konsekwencje karne i karno – skarbowe (część II)

18.01.2016 | Podatki

Wystawienie i zbycie faktury VAT, związane wyłącznie z właściwym określeniem dochodów budżetu państwa, należy kwalifikować jako zachowanie osoby nierzetelnie wystawiającej fakturę, wypełniające znamiona przestępstwa z art. 62 § 2 k.k. czytaj więcej »

Handel fakturami – konsekwencje karne i karno – skarbowe (część I)

15.01.2016 | Podatki

Nabycie i posługiwanie się, celem optymalizacji zobowiązań podatkowych, tzw. pustą (fikcyjną fakturą), skutkuje sankcjami wynikającymi z art. 62 k.k.s. oraz 56 k.k.s, tj. karą grzywny a nawet pozbawienia wolności, co więcej może prowadzić do orzeczenia wobec przedsiębiorcy ... czytaj więcej »

Czy opłacalne jest wspólne rozliczanie dochodów przez małżonków?

29.12.2015 | Podatki

Kończący się rok podatkowy to czas, w którym wielu polskich podatników zaczyna mieć poważne wątpliwości. Głównie dotyczą one rozliczenia dochodów za mijający rok, a także formy opodatkowania w roku kolejnym. Wciąż małym zainteresowaniem Polaków cieszy ... czytaj więcej »