Porada prawna on-line

Prawo administracyjne

Jak prawnie chronić dane wrażliwe?

12.05.2016 | Handlowe i gospodarcze

Ustawa o ochronie danych osobowych określa dwa typy chronionych informacji. O tym, czym są dane osobowe pisaliśmy w artykule “Pojęcie danej osobowej”. W niniejszym tekście traktujemy o danych osobowych uznanych przez ustawodawcę za wrażliwe i zasługujących na ... czytaj więcej »

Postępowanie antymonopolowe prowadzone przez UOKiK – krótko o niezwykłych uprawnieniach prezesa urzędu

12.05.2016 | Handlowe i gospodarcze

Postępowania prowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów należą do jednych z najmniej lubianych przez przedsiębiorców procedur władczych, prowadzonych przez organy administracji rządowej. Trudno się temu dziwić, bowiem UOKiK dysponuje całą gamą środków ... czytaj więcej »

Pojęcie danych osobowych

09.05.2016 | Administracyjne

Wiele mówi się w ostatnim czasie o ochronie danych osobowych czy konieczności “zgłoszenia danych do GIODO”. W związku z tym wielu przedsiębiorców pod groźbą bardzo wysokich kar finansowych postanawia podjąć działania w celu uregulowania kwestii ochrony danych ... czytaj więcej »

Jak prawnie podważyć wysokość opłaty adiacenckiej?

26.02.2016 | Prawo budowlane

Inwestycje w grunty od wielu lat są cenione przez wszystkich, którzy posiadają stosowny zasób gotówki. W pewnym okresie szczególnym zainteresowaniem cieszyły się działki rolne, które po przekwalifikowaniu i podzieleniu sprzedawano, z dużym zyskiem, jako ... czytaj więcej »

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

10.02.2016 | Administracyjne

Zgodnie z treścią ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na barki organów administracji rządowej i samorządowej złożono ciężar podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. ... czytaj więcej »

Odzyskanie prawa jazdy zabranego przez Policję w trakcie kontroli drogowej

05.02.2016 | Prawo karne

Zmiana przepisów dotyczących ograniczeń prędkości oraz kar za wykroczenia drogowe była już szeroko komentowana nie tylko przez środowisko prawnicze, ale także, a może przede wszystkim – przez samych zainteresowanych, tj. kierowców. Zdania są oczywiście podzielone, choć ... czytaj więcej »

Jak obniżyć składki ZUS

29.12.2015 | Prawo administracyjne

Każdy przedsiębiorca wiele razy zastanawia się i głowi jak obniżyć składki ZUS. Jest to pytanie, które zadaje sobie każdy kto odprowadza składki ZUS. Otóż być może jest wiele sposobów, ale czy są one legalne z punktu widzenia prawa? Każdy ponosi ryzyko takie jakie ... czytaj więcej »

Kiedy organizacja meczu lub imprezy rozrywkowej oznacza organizację imprezy masowej?

28.12.2015 | Handlowe i gospodarcze

Przed organizacją meczu charytatywnego, imprezy rozrywkowej lub eventu artystycznego dla pracowników, kontrahentów bądź dla klientów koniecznie należy jednoznacznie ustalić czy organizowana przez nas impreza nie zostanie zakwalifikowana jako impreza masowa. Kwestie ... czytaj więcej »