Porada prawna on-line

Prawo cywilne

Nieodebraną przesyłkę sąd uzna za prawidłowo doręczoną

02.08.2016 | Prawo cywilne

Prawidłowe doręczanie pism sądowych ma gwarantować stronie i uczestnikom postępowania możliwość wzięcia udziału w postępowaniu i obronę swoich praw. Z drugiej strony nieodebranie przesyłki sądowej nie może stać na przeszkodzie rozpoznaniu sprawy. Z tego też względu przepisy przewidują, że ... czytaj więcej »

Jak prawnie zawrzeć ugodę?

14.06.2016 | Handlowe i gospodarcze

Kwestia zawierania umów ugody budzi wiele emocji. Ugoda może być skutecznym sposobem na załagodzenie sporu bądź rozwianie wątpliwości, pozwalającym na uniknięcie długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Stosuje się dwie formy umowy ugody, sądową oraz pozasądową. Warto ... czytaj więcej »

Jak prawnie dokonać przewłaszczenia na zabezpieczenie?

09.05.2016 | Prawo cywilne

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to umowa, na mocy której kredytobiorca przenosi na kredytodawcę własność rzeczy z obowiązkiem jej zwrotu w przypadku, gdy kredyt zostanie spłacony. Banki lub firmy leasingowe często udzielają środków finansowych pod takie zabezpieczenie. ... czytaj więcej »

Dochodzenie przez firmy windykacyjne przedawnionych długów

08.04.2016 | Przedawnienie

Rynek wierzytelności w Polsce ma się naprawdę znakomicie. Akcje spółek zajmujących się windykacją raz po raz przynoszą znaczne zyski dla inwestorów (dość powiedzieć, że potentat, KRUK S.A., w przeciągu ostatniego roku zyskał na giełdzie 60,22%, a w przeciągu 5 lat – ... czytaj więcej »

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas oznaczony, gdy umowa nie daje takiego prawa

05.04.2016 | Najem i dzierżawa

Czy umowa na czas określony zawsze musi trwać przez cały okres na jaki została zawarta? Czy są sytuacje, gdy najemca może wypowiedzieć umowę nawet w przypadku, gdy umowa milczy na ten temat? Jak powinien zachować się najemca, który stwierdzi że w najętym lokalu są takie wady, że ... czytaj więcej »

Immisje – część II

23.03.2016 | Cywilne

W sytuacji, gdy dojdzie do oddziaływania pośredniego, zakłócającego korzystanie z sąsiedniej nieruchomości ponad przeciętną miarę, jej właściciel może żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania dalszych naruszeń w drodze art. 222 § 2 k.c. tj. ... czytaj więcej »

Immisje część I

17.03.2016 | Prawo cywilne

Oddziaływania wynikające z działalności prowadzonej na własnej nieruchomości, podejmowanej w ramach wykonywania prawa własności, a wpływające na sferę prawa własności innej osoby określa się mianem immisji. czytaj więcej »

Ustanowienie drogi koniecznej

10.03.2016 | Służebność

Relacje sąsiedzkie często są znacznie bardziej skomplikowane, niż byśmy tego chcieli. Czasem wynika to ze stosunków międzyludzkich, a czasem z okoliczności zewnętrznych. Niejednokrotnie zdarza się, iż  jeden z sąsiadów, ze względu na położenie swojej nieruchomości, może ... czytaj więcej »

Jak prawnie odstąpić od umowy zawartej na pokazie?

26.02.2016 | Konsumenci

Umowa pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem może zostać zawarta w dowolnym miejscu. Najczęstszym z nich jest oczywiście lokal przedsiębiorstwa - sprzedawcy, choć nie jest to regułą. Gwałtowny rozwój technologii i „globalnej wioski” sprawił bowiem, że coraz bardziej ... czytaj więcej »

Jak prawnie wyrazić oświadczenie woli?

04.02.2016 | Prawo cywilne

Oświadczenie woli w rozumieniu prawnym ma znaczenie nieco inne niż potoczne rozumienie tego określenia. Kiedy złożone zostało oświadczenie woli? Jak je rozumieć? Czy milczeniem możemy coś oświadczyć? czytaj więcej »