Porada prawna on-line

Prawo karne

Odzyskanie prawa jazdy zabranego przez Policję w trakcie kontroli drogowej

05.02.2016 | Prawo karne

Zmiana przepisów dotyczących ograniczeń prędkości oraz kar za wykroczenia drogowe była już szeroko komentowana nie tylko przez środowisko prawnicze, ale także, a może przede wszystkim – przez samych zainteresowanych, tj. kierowców. Zdania są oczywiście podzielone, choć ... czytaj więcej »

Przestępstwo pokrzywdzenia wierzyciela przez dłużnika – art. 300 k.k. część II

25.01.2016 | Prawo karne

Czynu zabronionego z art. 300 § 2 k.k. dłużnik może dopuścić się wtedy, gdy egzekucja dopiero mu grozi, a więc w okresie, kiedy wierzyciel postanowił dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Nie musi więc istnieć orzeczenie sądowe lub orzeczenie innego organu państwowego, ... czytaj więcej »

Przestępstwo pokrzywdzenia wierzycieli przez dłużnika – art. 300 k.k. Cz. I

25.01.2016 | Prawo karne

Czyny zabronione zdefiniowane w art. 300 k.k. należą do kategorii przestępstw skutkowych, tj. takich, które odpowiedzialność karną wiążą nie tylko z konkretnym zachowaniem sprawcy, ale też z określonym skutkiem tego zachowania. W przypadku art. 300 k.k. takim koniecznym ... czytaj więcej »

Oszustwo z art. 286 § k.k. jako przestępstwo gospodarcze

21.01.2016 | Handlowe i gospodarcze

Działanie sprawcy, który składa zamówienie na dostarczenie towaru z odroczonym terminem płatności, z powziętym z góry zamiarem niedotrzymania terminu zapłaty i odłożenia go na czas bliżej nieokreślony oraz uzależnienia zapłaty od ewentualnego powodzenia inwestycji ... czytaj więcej »

Handel fakturami – konsekwencje karne i karno – skarbowe (część I)

15.01.2016 | Podatki

Nabycie i posługiwanie się, celem optymalizacji zobowiązań podatkowych, tzw. pustą (fikcyjną fakturą), skutkuje sankcjami wynikającymi z art. 62 k.k.s. oraz 56 k.k.s, tj. karą grzywny a nawet pozbawienia wolności, co więcej może prowadzić do orzeczenia wobec przedsiębiorcy ... czytaj więcej »

Czym jest groźba karalna?

12.01.2016 | Prawo karne

Istotą czynu zabronionego – groźby karalnej – nie jest obiektywne prawdopodobieństwo jej realizacji, ale to by groźba wzbudziła w zagrożonym (adresacie) uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona. Zgodnie ze utrwalonym w judykaturze stanowiskiem oznacza to, ze dla ... czytaj więcej »

Przestępstwo – jako czyn zabroniony

29.12.2015 | Karne

Dziś odpowiemy sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest przestępstwo i kto za nie odpowiada. W polskim prawie odpowiedzialności karnej podlega osoba, która ukończyła lat 17, jednak ustawa dopuszcza pewne wyjątki, gdzie odpowiedzialność może ponieść małoletni, który ukończył ... czytaj więcej »

Obrona konieczna - oczywistość niekoniecznie jasna

29.12.2015 | Karne

Zdecydowana większość z nas doskonale potrafi podać przykłady obrony koniecznej czy wymienić ogólne elementy jej istoty. Problem z interpretacją danego czynu, pojawia się wówczas, gdy nie bronimy siebie, a kogoś innego. Wątpliwości pojawiają się także,  kiedy określone ... czytaj więcej »