Porada prawna on-line

Prawo upadłościowe

Pozycja i kompetencje syndyka w postępowaniu upadłościowym

21.04.2016 | Prawo upadłościowe

Syndyk jest osobą, z którą niewypłacalna osoba lub firma będzie mieć największy kontakt w zakresie postępowania upadłościowego. Dlatego też kandydat na to stanowisko musi spełnić szereg wymogów związanych z jego wykształceniem, jak i moralnością. To właśnie ona będzie ... czytaj więcej »

Jak prawnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy?

30.03.2016 | Ogłoszenie upadłości

W praktyce nierzadkie są przypadki, w których zachodzi konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kontrahenta lub własnej. Kiedy staje się to konieczne? Co powinno znaleźć się we wniosku i jakie dokumenty załączyć? Jaką opłatę należy uiścić i gdzie ów wniosek ... czytaj więcej »

Niezgłoszenie upadłości spółki – art. 586 k.s.h.

29.02.2016 | Prawo upadłościowe

Celem przepisu art. 586 k.s.h. jest wzmocnienie odpowiedzialności wynikającej z art. 299 k.s.h. Omawiany przepis służy ochronie szeroko rozumianego bezpieczeństwa obrotu, chroniąc interesy majątkowe wspólników spółki, jej wierzycieli, jak również innych ... czytaj więcej »

Kiedy można ogłosić upadłość w kontekście zmian po 1 stycznia 2016 r.?

29.12.2015 | Prawo upadłościowe

Po 1 stycznia 2016 r. nie ulega zmianie ogólna zasada, zgodnie z którą: Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny (art. 10 prawa upadłościowego i naprawczego). Jednakże zmieniła się ustawowa definicja określenia, kiedy właściwie dłużnik ... czytaj więcej »

Na czym polega odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? (stan prawny do 31.12.2015 r.)

29.12.2015 | Prawo upadłościowe

Istotą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest brak odpowiedzialności jej udziałowców za zobowiązania spółki. Innymi słowy w chwili zawarcia umowy spółki udziałowcy godzą się na ryzyko ewentualnej straty swoich wkładów. Zupełnie inna sytuacja jest ... czytaj więcej »

Zmiany w prawie upadłościowym od 2016 r.

15.12.2015 | Prawo upadłościowe

Dnia 1.01.2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015, poz. 978). Wprowadzi ona rewolucyjne zmiany w zakresie prawa upadłościowego oraz dotychczas nieznane polskiemu prawo postępowanie restrukturyzacyjne. W niniejszym tekście sygnalizujemy ... czytaj więcej »