Porada prawna on-line

KRS

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym Cz. II

11.04.2016 | Spółki

Obowiązkowe formularze uzupełniające, które należy dołączyć do wniosku o rejestrację podmiotu w Rejestrze przedsiębiorców to formularz KRS – WK – przeznaczony do wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji spółki (względnie organu ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym cz. I

11.04.2016 | Spółki

Obowiązek zgłoszenia spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego spoczywa na wszystkich członkach zarządu wspólnie. Wpis wieńczy proces tworzenia spółki i skutkuje uzyskaniem przez nią osobowości prawnej. Zgłoszenie do Rejestru należy złożyć, na urzędowym formularzu ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki komandytowej – część I

24.03.2016 | Spółki

Z rejestracją spółki komandytowej wiąże się przeprowadzenie przez sąd postępowania rejestrowego rozpatrywanego w nieprocesie. Postępowanie to charakteryzuje się dużą formalnością, dlatego wbrew pozorom zarejestrowanie spółki nie jest łatwe. Z dzisiejszego artykułu dowiesz ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Cz. II

05.03.2016 | Spółki

Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego winno być złożone na właściwym formularzu (KRS – W1) i zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Cz. I

05.03.2016 | Spółki

Proces tworzenia spółki jawnej w trybie pierwotnym (wtórny polega na przekształceniu spółki cywilnej w jawną) sprowadza się w istocie do dwóch następujących po sobie faz: pierwsza z nich to tzw. zawiązanie spółki, następujące z chwilą zawarcia umowy ... czytaj więcej »

Czy członek zarządu odwołany, ale niewykreślony z rejestru przedsiębiorców KRS może reprezentować spółkę?

13.01.2016 | Spółki

Zmiany osobowe w zarządach spółek zdarzają się dość często. Czy odwołani członkowie zarządu powinni się martwić, gdy nowy zarząd nie złoży wniosku do KRS o wykreślenie dotychczasowych członków zarządu? Czy odwołany członek zarządu może złożyć wniosek o wykreślenie z KRS? czytaj więcej »