Porada prawna on-line

Społka jawna

Uprawnienia spadkobiercy zmarłego wspólnika spółki jawnej.

04.04.2016 | Spółki

Istota spółki jawnej wynika z jej składu osobowego – jest ona prowadzona i zarządzana przez osoby, które ją tworzyły. Jedną z jej cech jest w miarę stabilny i stały skład osobowy. Może się jednak zdarzyć, że wspólnik umiera. Możliwe są wtedy dwie opcje – ... czytaj więcej »

Umowa spółki jawnej Część II – elementy fakultatywne

01.04.2016 | Spółki

Do najważniejszych fakultatywnych regulacji, które powinny znaleźć się w dobrze skonstruowanej umowie spółki jawnej, należą te dotyczące: zasad reprezentacji spółki i prowadzenia jej spraw, określenia udziałów w zyskach i stratach, procedury zmiany umowy ... czytaj więcej »

Umowa spółki jawnej Część I – elementy obligatoryjne

01.04.2016 | Spółki

Zgodnie z art. 25 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki jawnej powinna zawierać firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli ... czytaj więcej »

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – kolejność działania

10.02.2016 | Społka jawna

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują możliwość przekształcenia spółki prawa handlowego oraz spółki cywilnej w każdą inną spółkę handlową. Przekształcenie takie oznacza zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, które prowadzi do ... czytaj więcej »