Porada prawna on-line

Ubezpieczenia

Kiedy pracownik uzyskuje prawo odprawy?

19.05.2016 | Prawo pracy

Odprawa jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu rekompensatę utraty pracy ze względu na wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy. Nie każda zatrudniona osoba może nabyć prawo do takiego świadczenia. Prawo do odprawy w związku ze zwolnieniem pracownika z winy pracodawcy reguluje ... czytaj więcej »

Odszkodowanie od ZUS dla pracownika za wypadek przy pracy

13.04.2016 | ZUS

Świadczenie pracy często wiąże się z ryzykiem wystąpienia wypadku przy pracy. Oczywiście, na niektórych stanowiskach (np. bezpośrednio produkcyjnych) ryzyko to jest większe, na innych (np. biurowych) zdecydowanie mniejsze. Jak pokazują statystyki – wypadkom przy pracy ulega ... czytaj więcej »

Regres ubezpieczeniowy w komunikacyjnym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej

13.04.2016 | Ubezpieczenia majątkowe

Jak powszechnie wiadomo posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Oczywiście, obowiązek ten znajduje ... czytaj więcej »

Kontrakt menadżerski - wygodna forma zarządzania przedsiębiorstwem czy nieopłacalna

02.02.2016 | Handlowe i gospodarcze

Czym jest kontrakt menadżerski? Dla kogo jest to korzystna forma współpracy? Co powinien zawierać kontrakt menadżerski? Jakie są konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z czerwca 2015 r. dla menadżerów?  czytaj więcej »

Jak obniżyć składki ZUS

29.12.2015 | Prawo administracyjne

Każdy przedsiębiorca wiele razy zastanawia się i głowi jak obniżyć składki ZUS. Jest to pytanie, które zadaje sobie każdy kto odprowadza składki ZUS. Otóż być może jest wiele sposobów, ale czy są one legalne z punktu widzenia prawa? Każdy ponosi ryzyko takie jakie ... czytaj więcej »