Porada prawna on-line

Prawo dla firm

Jak prawnie uchronić się przed odpowiedzialnością za zaległości podatkowe zbywcy nieruchomości?

27.01.2016 | Podatki

Kupując nieruchomość mało kto zastanawia się nad tym, że razem z nią można również przejąć ciążące na niej zaległości podatkowe. Jak tego uniknąć? Warto przeczytać ten tekst, w celu dowiedzenia się na co uważać, i co wziąć pod uwagę przy kupnie nieruchomości. czytaj więcej »

Jak prawnie umorzyć zaległość podatkową?

27.01.2016 | Podatki

Zaległość, to podatek, którego termin płatności już minął i rosną nam odsetki. Jeżeli nasza sytuacja nie pozwala na terminowe uregulowanie zaległości podatkowej, możemy zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej. czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane są potrącenia z wynagrodzenia pracownika?

26.01.2016 | Prawo pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikowi za świadczenie pracy wobec pracodawcy przysługuje wynagrodzenie, które ma określone cechy. Jest szczególnie chronione przez prawo, nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, pracownik nie ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowana jest dyskryminacja kandydata do pracy?

26.01.2016 | Prawo pracy

Dyskryminacja to odmienne traktowanie różnych podmiotów, które znajdują się w podobnej sytuacji. Należy przez to rozumieć gorsze traktowanie danej osoby czy też grupy osób wyróżnionych ze względu na jakąś cechę, która staje się wówczas ... czytaj więcej »

Przestępstwo pokrzywdzenia wierzyciela przez dłużnika – art. 300 k.k. część II

25.01.2016 | Prawo karne

Czynu zabronionego z art. 300 § 2 k.k. dłużnik może dopuścić się wtedy, gdy egzekucja dopiero mu grozi, a więc w okresie, kiedy wierzyciel postanowił dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Nie musi więc istnieć orzeczenie sądowe lub orzeczenie innego organu państwowego, ... czytaj więcej »

Przestępstwo pokrzywdzenia wierzycieli przez dłużnika – art. 300 k.k. Cz. I

25.01.2016 | Prawo karne

Czyny zabronione zdefiniowane w art. 300 k.k. należą do kategorii przestępstw skutkowych, tj. takich, które odpowiedzialność karną wiążą nie tylko z konkretnym zachowaniem sprawcy, ale też z określonym skutkiem tego zachowania. W przypadku art. 300 k.k. takim koniecznym ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowana jest praca w porze nocnej?

21.01.2016 | Prawo pracy

Wykonywanie pracy może przypadać zarówno w porze dziennej jak i w porze nocnej. Z uwagi na to, że człowiek jest zdolny do maksymalnego wysiłku fizycznego i umysłowego w dzień, a pora nocna jest przeznaczona na sen, praca w porze nocnej wiąże się z większym obciążeniem organizmu. ... czytaj więcej »

Oszustwo z art. 286 § k.k. jako przestępstwo gospodarcze

21.01.2016 | Handlowe i gospodarcze

Działanie sprawcy, który składa zamówienie na dostarczenie towaru z odroczonym terminem płatności, z powziętym z góry zamiarem niedotrzymania terminu zapłaty i odłożenia go na czas bliżej nieokreślony oraz uzależnienia zapłaty od ewentualnego powodzenia inwestycji ... czytaj więcej »

Zmiany w regulacji urlopów rodzicielskich

20.01.2016 | Prawo pracy

Począwszy od dnia 2 stycznia 2016 r. zmianie uległy zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Mianowicie zgodnie z nowymi przepisami dodatkowy urlop macierzyński został włączony do urlopu rodzicielskiego.  czytaj więcej »

Zmiany w umowach o pracę na czas określony

20.01.2016 | Umowa o pracę

Zmiana przepisów, która wejdzie w życie dnia 22 lutego 2016 r., spowoduje przede wszystkim ograniczenie czasowe trwania umów na czas określony z tym samym pracownikiem oraz ich liczby. Mianowicie umowa o pracę na czas określony lub łączny okres zatrudnienia na ... czytaj więcej »