Porada prawna on-line

Prawo dla firm

Handel fakturami – konsekwencje karne i karno – skarbowe (część II)

18.01.2016 | Podatki

Wystawienie i zbycie faktury VAT, związane wyłącznie z właściwym określeniem dochodów budżetu państwa, należy kwalifikować jako zachowanie osoby nierzetelnie wystawiającej fakturę, wypełniające znamiona przestępstwa z art. 62 § 2 k.k. czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane są okresy wypowiedzenia poszczególnych umów o pracę? (stan prawny do dnia 26.02.2016 r.)

18.01.2016 | Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę jest typowym sposobem rozwiązania więzi prawnej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Wypowiedzieć stosunek pracy może zarówno pracownik jak i pracodawca. Okres wypowiedzenia spełnia funkcję ochronną - chroni jedną i drugą stronę przed ... czytaj więcej »

Jak prawnie potrącić wierzytelność?

15.01.2016 | Prawo cywilne

W obrocie gospodarczym nierzadko strony dokonują kompensaty albo kompensacji wzajemnych wierzytelności. Czy są to różne pojęcia? Kiedy można, a kiedy nie można dokonać potrącenia? Czy potrącenie może być dokonane podczas procesu sądowego? czytaj więcej »

Jak prawnie określić wynagrodzenie w umowie o pracę: netto czy brutto?

15.01.2016 | Wynagrodzenia

Czasem zdarza się, ze stronom umowy o pracę umknie określenie przy kwocie wynagrodzenia, czy jest to wynagrodzenie netto, czy brutto. Czy w takim przypadku pracownik ma roszczenie do pracodawcy o zapłatę „na rękę” tak określonej kwoty? Czy należy zmieniać umowę? czytaj więcej »

Handel fakturami – konsekwencje karne i karno – skarbowe (część I)

15.01.2016 | Podatki

Nabycie i posługiwanie się, celem optymalizacji zobowiązań podatkowych, tzw. pustą (fikcyjną fakturą), skutkuje sankcjami wynikającymi z art. 62 k.k.s. oraz 56 k.k.s, tj. karą grzywny a nawet pozbawienia wolności, co więcej może prowadzić do orzeczenia wobec przedsiębiorcy ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest zatrudnianie osób młodocianych?

14.01.2016 | Prawo pracy

   Wedle przepisów kodeksu pracy pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 rok życia. Jednak po spełnieniu określonych warunków przepisy prawa pracy pozwalają pracodawcy zatrudniać osoby niepełnoletnie. Zgodnie z art. 190 k.p. dozwolone jest ... czytaj więcej »

Czy członek zarządu odwołany, ale niewykreślony z rejestru przedsiębiorców KRS może reprezentować spółkę?

13.01.2016 | Spółki

Zmiany osobowe w zarządach spółek zdarzają się dość często. Czy odwołani członkowie zarządu powinni się martwić, gdy nowy zarząd nie złoży wniosku do KRS o wykreślenie dotychczasowych członków zarządu? Czy odwołany członek zarządu może złożyć wniosek o wykreślenie z KRS? czytaj więcej »

Gdy umowa zlecenia jest umową o pracę

13.01.2016 | Prawo pracy

W mediach dużą uwagę zwraca się na temat umów śmieciowych. Jednakże czy osoba pracująca w oparciu o umowę zlecenia jest całkowicie bezsilna wobec zleceniodawcy? Jak można zmienić umowę zlecenia w umowę o pracę? czytaj więcej »

Czym jest groźba karalna?

12.01.2016 | Prawo karne

Istotą czynu zabronionego – groźby karalnej – nie jest obiektywne prawdopodobieństwo jej realizacji, ale to by groźba wzbudziła w zagrożonym (adresacie) uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona. Zgodnie ze utrwalonym w judykaturze stanowiskiem oznacza to, ze dla ... czytaj więcej »

Czy opłacalne jest wspólne rozliczanie dochodów przez małżonków?

29.12.2015 | Podatki

Kończący się rok podatkowy to czas, w którym wielu polskich podatników zaczyna mieć poważne wątpliwości. Głównie dotyczą one rozliczenia dochodów za mijający rok, a także formy opodatkowania w roku kolejnym. Wciąż małym zainteresowaniem Polaków cieszy ... czytaj więcej »