Porada prawna on-line

Prawo dla firm

Jak prawnie zawrzeć ugodę?

14.06.2016 | Prawo cywilne

Kwestia zawierania umów ugody budzi wiele emocji. Ugoda może być skutecznym sposobem na załagodzenie sporu bądź rozwianie wątpliwości, pozwalającym na uniknięcie długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Stosuje się dwie formy umowy ugody, sądową oraz pozasądową. Warto ... czytaj więcej »

Jakie jest prawne i gospodarcze znaczenie stosowania cła?

10.06.2016 | Podatki

Prowadzenie polityki handlowej ma na celu kontrolę przepływu towaru, kapitału i usług pomiędzy krajami, tak aby wypracować jak najbardziej optymalne rozwiązania, jeśli chodzi o wielkość importu i eksportu. Jednym z najstarszych i najpowszechniej stosowanych środków kontroli przepływu dóbr ... czytaj więcej »

Jak prawnie wygląda specyfika parapodatków w prawie polskim - czy każdy obywatel je płaci?

08.06.2016 | Podatki

W życiu pewne są dwie rzeczy – śmierć i podatki. Polski system prawny przewiduje aż 13 podatków, które w większości dotykają wszystkich obywateli. Płacimy podatki dokonując zakupów, płacąc za paliwo i dobra luksusowe, pozostając w stosunku pracy, posiadając ... czytaj więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (cz. II) Z winy pracownika

03.06.2016 | Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika zwane jest również „zwolnieniem dyscyplinarnym” lub, potocznie, „dyscyplinarką”. Jest to najbardziej restrykcyjna forma rozwiązania stosunku pracy, jaką przewiduje Kodeks Pracy, ... czytaj więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (cz. I) Bez winy pracownika

31.05.2016 | Prawo pracy

Zasadą w polskim prawie pracy jest to, iż pracodawca, chcąc jednostronnie rozwiązać umowę o pracę, powinien złożyć dokument wypowiedzenia tj. pisemne, jednostronne oświadczenie. Sprawia ono, że umowa, licząc od najbliższej soboty (dla okresów wypowiedzenia liczonych w tygodniach) ... czytaj więcej »

Kiedy pracownik uzyskuje prawo odprawy?

19.05.2016 | Prawo pracy

Odprawa jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu rekompensatę utraty pracy ze względu na wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy. Nie każda zatrudniona osoba może nabyć prawo do takiego świadczenia. Prawo do odprawy w związku ze zwolnieniem pracownika z winy pracodawcy reguluje ... czytaj więcej »

Współdziałanie pracodawców w jednym zakładzie pracy w zakresie BHP

17.05.2016 | Prawo pracy

W ramach prowadzonej działalności każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wynika to bezpośrednio nie tylko z regulacji kodeksu pracy (art. 15), ale także z art. 66 Konstytucji. Ewentualne naruszenie tych zasad ... czytaj więcej »

Jak prawnie chronić dane wrażliwe?

12.05.2016 | Prawo administracyjne

Ustawa o ochronie danych osobowych określa dwa typy chronionych informacji. O tym, czym są dane osobowe pisaliśmy w artykule “Pojęcie danej osobowej”. W niniejszym tekście traktujemy o danych osobowych uznanych przez ustawodawcę za wrażliwe i zasługujących na ... czytaj więcej »

Postępowanie antymonopolowe prowadzone przez UOKiK – krótko o niezwykłych uprawnieniach prezesa urzędu

12.05.2016 | Handlowe i gospodarcze

Postępowania prowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów należą do jednych z najmniej lubianych przez przedsiębiorców procedur władczych, prowadzonych przez organy administracji rządowej. Trudno się temu dziwić, bowiem UOKiK dysponuje całą gamą środków ... czytaj więcej »

Pojęcie danych osobowych

09.05.2016 | Prawo administracyjne

Wiele mówi się w ostatnim czasie o ochronie danych osobowych czy konieczności “zgłoszenia danych do GIODO”. W związku z tym wielu przedsiębiorców pod groźbą bardzo wysokich kar finansowych postanawia podjąć działania w celu uregulowania kwestii ochrony danych ... czytaj więcej »