Porada prawna on-line

Prawo dla firm

Jak prawnie dokonać przewłaszczenia na zabezpieczenie?

09.05.2016 | Prawo cywilne

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to umowa, na mocy której kredytobiorca przenosi na kredytodawcę własność rzeczy z obowiązkiem jej zwrotu w przypadku, gdy kredyt zostanie spłacony. Banki lub firmy leasingowe często udzielają środków finansowych pod takie zabezpieczenie. ... czytaj więcej »

Roszczenia cywilne w procesie karnym po 1 lipca 2015 roku

27.04.2016 | Prawo karne

Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. wskazuje, że obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę orzeka się, stosując przepisy prawa cywilnego. Dzięki temu, określony w art. 46 k.k. obowiązek naprawienia, w całości albo w ... czytaj więcej »

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Część II – zakres podmiotowy

26.04.2016 | Spółki

Wpis członka zarządu do rejestru ma charakter deklaratywny a nie konstytutywny – wobec czego o ponoszeniu odpowiedzialności nie może decydować to, czy dana osoba widnieje albo widniała jako członek zarządu w rejestrze przedsiębiorców. czytaj więcej »

Sprzedaż prawa ochronnego do znaku towarowego

22.04.2016 | Prawo własności przemysłowej

Znak towarowy jest częścią składową przedsiębiorstwa i, często, jedną z jego najszerzej rozpoznawalnych wizytówek. Zdecydowana większość ludzi na świecie jest w stanie rozpoznać takie znaki jak Coca Cola, McDonald's czy Apple, a właśnie one są znakami graficznymi zwanymi ... czytaj więcej »

Pozycja i kompetencje syndyka w postępowaniu upadłościowym

21.04.2016 | Prawo upadłościowe

Syndyk jest osobą, z którą niewypłacalna osoba lub firma będzie mieć największy kontakt w zakresie postępowania upadłościowego. Dlatego też kandydat na to stanowisko musi spełnić szereg wymogów związanych z jego wykształceniem, jak i moralnością. To właśnie ona będzie ... czytaj więcej »

Przekształcenie przedsiębiorcy a obowiązki informacyjne pracodawcy

20.04.2016 | Prawo pracy

Przygotowanie planu podziału przedsiębiorstwa to jedno, ale sprawne przeprowadzenie tego procesu to drugie. By proces ten przebiegał bez problemów należy we właściwy sposób poinformować pracowników. czytaj więcej »

Co lepiej wybrać - kartę podatkową czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

18.04.2016 | Podatki

Uproszczone formy opodatkowania zdecydowanie dla określonych grup podatników mogą się okazać przywilejem. Finalnie jednak wątpliwe jest, czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czy może stosowanie karty podatkowej, jest bardziej preferencyjne. Udzielenie jednoznacznej ... czytaj więcej »

Jak prawnie zatrudnić cudzoziemca?

18.04.2016 | Działalność gospodarcza

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce nie jest niestety tak proste, jak mogłoby się wydawać. Ustawodawca, w imię idei ochrony polskiego rynku pracy przed napływem pracowników z biedniejszych rejonów Europy, zwłaszcza wschodniej części, postanowił utworzyć regulacje, które ... czytaj więcej »

Odszkodowanie od ZUS dla pracownika za wypadek przy pracy

13.04.2016 | ZUS

Świadczenie pracy często wiąże się z ryzykiem wystąpienia wypadku przy pracy. Oczywiście, na niektórych stanowiskach (np. bezpośrednio produkcyjnych) ryzyko to jest większe, na innych (np. biurowych) zdecydowanie mniejsze. Jak pokazują statystyki – wypadkom przy pracy ulega ... czytaj więcej »

Regres ubezpieczeniowy w komunikacyjnym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej

13.04.2016 | Ubezpieczenia majątkowe

Jak powszechnie wiadomo posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Oczywiście, obowiązek ten znajduje ... czytaj więcej »