Porada prawna on-line

Prawo dla firm

Umowa spółki komandytowej – część I

12.04.2016 | Spółki

Spółka komandytowa może powstać na dwa sposoby: poprzez zawiązanie oraz poprzez przekształcenie. Zawiązanie spółki komandytowej dokonuje się w drodze zawarcia umowy spółki, która stanowi warunek utworzenia spółki i jednocześnie podstawę funkcjonowania. ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym Cz. II

11.04.2016 | Spółki

Obowiązkowe formularze uzupełniające, które należy dołączyć do wniosku o rejestrację podmiotu w Rejestrze przedsiębiorców to formularz KRS – WK – przeznaczony do wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji spółki (względnie organu ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym cz. I

11.04.2016 | Spółki

Obowiązek zgłoszenia spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego spoczywa na wszystkich członkach zarządu wspólnie. Wpis wieńczy proces tworzenia spółki i skutkuje uzyskaniem przez nią osobowości prawnej. Zgłoszenie do Rejestru należy złożyć, na urzędowym formularzu ... czytaj więcej »

Dochodzenie przez firmy windykacyjne przedawnionych długów

08.04.2016 | Przedawnienie

Rynek wierzytelności w Polsce ma się naprawdę znakomicie. Akcje spółek zajmujących się windykacją raz po raz przynoszą znaczne zyski dla inwestorów (dość powiedzieć, że potentat, KRUK S.A., w przeciągu ostatniego roku zyskał na giełdzie 60,22%, a w przeciągu 5 lat – ... czytaj więcej »

Jak prawnie dochodzić swoich praw w przypadku pozornej likwidacji stanowiska pracy?

08.04.2016 | Umowa o pracę

Do rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem konieczne jest podanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia musi nastąpić na piśmie, a podany powód powinien być ... czytaj więcej »

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część II

07.04.2016 | Spółki

Umowa spółki musi zawierać ściśle określone elementy – w art. 157 k.s.h. ustawodawca wymienia elementy konieczne, stanowiące pewnego rodzaju, brak któregokolwiek z nich, co do zasady powodował będzie odmowę wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.  czytaj więcej »

Podział spółki a kwestie pracownicze

05.04.2016 | Spółki

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki regulacji stosunków prawno - pracowniczych, jakie zachodzą po przekształceniu pracodawcy poprzez podział spółki kapitałowej. czytaj więcej »

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas oznaczony, gdy umowa nie daje takiego prawa

05.04.2016 | Najem i dzierżawa

Czy umowa na czas określony zawsze musi trwać przez cały okres na jaki została zawarta? Czy są sytuacje, gdy najemca może wypowiedzieć umowę nawet w przypadku, gdy umowa milczy na ten temat? Jak powinien zachować się najemca, który stwierdzi że w najętym lokalu są takie wady, że ... czytaj więcej »

Prokurent w spółce kapitałowej w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31.01.2015 r.

05.04.2016 | Społka z o.o.

Kim jest prokurent w spółce kapitałowej i jakie ma kompetencje? Czy może więcej niż członek zarządu? Czy wspólnicy spółki mają wpływ na wybór osoby prokurenta? Co powinna zrobić spółka względem udzielonej prokury? czytaj więcej »

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część I

04.04.2016 | Handlowe i gospodarcze

Umowa spółki z o.o. winna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowy spółki, która sporządzana jest z wykorzystaniem wzorca umowy (określonego w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki ... czytaj więcej »