Porada prawna on-line

Prawo dla firm

Uprawnienia spadkobiercy zmarłego wspólnika spółki jawnej.

04.04.2016 | Spółki

Istota spółki jawnej wynika z jej składu osobowego – jest ona prowadzona i zarządzana przez osoby, które ją tworzyły. Jedną z jej cech jest w miarę stabilny i stały skład osobowy. Może się jednak zdarzyć, że wspólnik umiera. Możliwe są wtedy dwie opcje – ... czytaj więcej »

Dokumenty niezbędne do zabezpieczenia danych osobowych

03.04.2016 | Ochrona danych osobowych

Jak wskazałem w poprzednim artykule środki ochrony organizacyjnej to głównie dokumentacja. Jest to newralgiczny punkt każdego systemu ochrony danych, ponieważ to zwykle od nich rozpoczyna się kontrola GIODO lub PiP w zakresie danych osobowych. Przypomnieć należy, że środki ochrony ... czytaj więcej »

Jak prawnie zabezpieczyć dane osobowe, czyli kilka słów o środkach technicznych.

03.04.2016 | Ochrona danych osobowych

W dzisiejszym artykule przedstawię najważniejsze zagadnienie z całego zakresu wiedzy ochrony danych osobowych, a mianowicie – sposoby ochrony danych osobowych. Dział ten jest bardzo obszerny, bowiem przepisy dotyczące tego zagadnienia są bardzo ogólne, a obowiązki – ... czytaj więcej »

Umowa spółki jawnej Część II – elementy fakultatywne

01.04.2016 | Spółki

Do najważniejszych fakultatywnych regulacji, które powinny znaleźć się w dobrze skonstruowanej umowie spółki jawnej, należą te dotyczące: zasad reprezentacji spółki i prowadzenia jej spraw, określenia udziałów w zyskach i stratach, procedury zmiany umowy ... czytaj więcej »

Umowa spółki jawnej Część I – elementy obligatoryjne

01.04.2016 | Spółki

Zgodnie z art. 25 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki jawnej powinna zawierać firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli ... czytaj więcej »

Jak prawnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy?

30.03.2016 | Ogłoszenie upadłości

W praktyce nierzadkie są przypadki, w których zachodzi konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kontrahenta lub własnej. Kiedy staje się to konieczne? Co powinno znaleźć się we wniosku i jakie dokumenty załączyć? Jaką opłatę należy uiścić i gdzie ów wniosek ... czytaj więcej »

Zatarcie skazania

29.03.2016 | Prawo karne

Jednym z założeniem polityki karnej jest przyjęcie, iż informacja o skazaniu ulega zatarciu po upływie określonego terminu. Po zatarciu skazania przyjmuje się fikcję, że dana osoba nigdy nie była karana. Ma to oczywiście niebagatelne znaczenie – w polskim systemie prawa osoby ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki komandytowej – część I

24.03.2016 | Spółki

Z rejestracją spółki komandytowej wiąże się przeprowadzenie przez sąd postępowania rejestrowego rozpatrywanego w nieprocesie. Postępowanie to charakteryzuje się dużą formalnością, dlatego wbrew pozorom zarejestrowanie spółki nie jest łatwe. Z dzisiejszego artykułu dowiesz ... czytaj więcej »

Immisje – część II

23.03.2016 | Prawo cywilne

W sytuacji, gdy dojdzie do oddziaływania pośredniego, zakłócającego korzystanie z sąsiedniej nieruchomości ponad przeciętną miarę, jej właściciel może żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania dalszych naruszeń w drodze art. 222 § 2 k.c. tj. ... czytaj więcej »

Weksel, czek, warrant czy rewers, czyli część II z cyklu “Podstawy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym”

22.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Dla większości weksel, czek, warrant i rewers to nieznane wyrażenia, a jedynie mała garstka mogłaby umieć wyjaśnić, czym są te dokumenty. Niemniej jednak, mogą być one podstawą do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, dlatego warto nieco przybliżyć tę tematykę. czytaj więcej »