Porada prawna on-line

Prawo dla firm

Czy przedstawienie faktury VAT wystarczy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, czyli część I z cyklu “Podstawy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym”

22.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym tylko wtedy, gdy powód przedstawi ściśle określone dokumenty uzasadniające roszczenie. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo, czy faktura może być podstawą do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i czy każda spełnia ... czytaj więcej »

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

18.03.2016 | Ochrona danych osobowych

Powierzenie danych osobowych to wbrew pozorom częsta praktyka. Na co dzień spotykają się z tym problemem osoby, które zajmują się outsourcingiem pewnych usług, takich jak np. księgowość czy marketing lub stosują zewnętrzne oprogramowanie np. do obsługi wysyłki newsletterów. ... czytaj więcej »

Immisje część I

17.03.2016 | Prawo cywilne

Oddziaływania wynikające z działalności prowadzonej na własnej nieruchomości, podejmowanej w ramach wykonywania prawa własności, a wpływające na sferę prawa własności innej osoby określa się mianem immisji. czytaj więcej »

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu Czyn zabroniony określony w art. 302 k.k. – § 1 karalne uprzywilejowanie wierzycieli

16.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Przestępstwo faworyzowania wierzyciela określone w art. 302 § 1 kodeksu karnego polega na działaniu dłużnika wyrażającym się w spłaceniu lub zabezpieczeniu wierzytelności tylko niektórych wierzycieli (jednego lub kilku), którego bezpośrednią konsekwencję stanowi ... czytaj więcej »

Kiedy należy zarejestrować działalność gospodarczą i jakie sankcje grożą za niewypełnienie obowiązku rejestracji?

16.03.2016 | Działalność gospodarcza

Odpowiedź na, z pozoru, proste pytanie „kiedy osoba fizyczna staje się przedsiębiorcą” niejednokrotnie często nastręcza problemów. Pytania o to, czy dane działanie jest już działalnością gospodarczą, czy tylko pracą zarobkową o innym charakterze niejednokrotnie spędzają ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowana jest odpowiedzialność porządkowa pracownika?

14.03.2016 | Prawo pracy

       Stosunek pracy jest stosunkiem o charakterze zobowiązaniowym dwustronnym- oznacza to, że na treść tego stosunku składają się zawsze wzajemne prawa i obowiązki - pracownika i pracodawcy Zgodnie z Art. 22. § 1.  Przez nawiązanie stosunku ... czytaj więcej »

Ustanowienie drogi koniecznej

10.03.2016 | Służebność

Relacje sąsiedzkie często są znacznie bardziej skomplikowane, niż byśmy tego chcieli. Czasem wynika to ze stosunków międzyludzkich, a czasem z okoliczności zewnętrznych. Niejednokrotnie zdarza się, iż  jeden z sąsiadów, ze względu na położenie swojej nieruchomości, może ... czytaj więcej »

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

10.03.2016 | Odpowiedzialność materialna

Co do zasady przyjąć należy, że pracodawca odpowiada za działania swoich pracowników na zasadzie ryzyka zarówno przed podmiotami zewnętrznymi, jak i też za straty spowodowane u tego pracodawcy. Tyczy się to jednak tylko tych sytuacji, w których pracownik wypełniał ... czytaj więcej »

Wykorzystanie wizerunku lub danych osobowych

07.03.2016 | Prawo karne

Przepis art. 190 a § 2 k.k. sankcjonuje wykorzystanie wizerunku lub danych osobowych innej osoby w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Działanie podjęte przez sprawcę przestępstwa wyraża się w podszyciu się pod inną osobę, udawaniu, że jest się określoną inną ... czytaj więcej »

Powołanie inwestora zastępczego

07.03.2016 | Prawo budowlane

Przeprowadzenie inwestycji budowlanej to zadanie skomplikowane w wielu aspektach, m.in. prawnych, organizacyjnych i finansowych. Jednocześnie to do inwestora należy skoordynowanie wszystkich działań tak, aby przeprowadzić cały proces budowlany. Nierzadko okazuje się, że kadra inwestora ... czytaj więcej »