Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Podatki

» Co lepiej wybrać - kartę ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Co lepiej wybrać - kartę podatkową czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

18.04.2016

Podatki

Uproszczone formy opodatkowania zdecydowanie dla określonych grup podatników mogą się okazać przywilejem. Finalnie jednak wątpliwe jest, czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czy może stosowanie karty podatkowej, jest bardziej preferencyjne. Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie praktycznie nie jest możliwe, gdyż jest uwarunkowane indywidualną sytuacją podatnika. Warto jednak, z uwagi na powyższe, wskazać podstawowe cechy, wady i zalety tychże form opodatkowania.

Ryczałt może być stosowany, ale w ograniczonym zakresie

Zacznijmy jednak od początku. Przede wszystkim ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania, będąca alternatywą wobec dokonywania rozliczenia z dochodów na zasadach ogólnych. Wyboru tej metody podatnik musi dokonać w oznaczonym terminie i zgłosić swoją decyzję do Urzędu Skarbowego. Z tego rozwiązania również może skorzystać ograniczone podmiotowo grono, a więc jednostki, których roczny przychód w poprzednim roku podatkowym nie był większy niż 150 000 euro. Jeśli podatnikiem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych chce zostać wykonawca wolnego zawodu, to wtedy musi wykonywać pozarolniczą działalność gospodarczą w sposób osobisty. Osobistość oznacza, że podatnik jako np. korepetytor musi osobiście udzielać korepetycji, a nie poprzez osoby, które do tego zatrudnia. Pewne jednak kategorie podatników są z możliwości wyboru takiego rozliczania wykluczone w ujęciu przedmiotowym. Do nich należą np. podatnicy, którzy zajmują się wytwarzaniem wyrobów akcyzowych, czy udzielaniem pożyczek pod zastaw.

Karta podatkowa to najbardziej uproszczona możliwość rozliczania uzyskiwanego dochodu dla celów podatkowych – dlaczego?

Karta podatkowa jest dedykowana tylko i wyłącznie przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność o charakterze usługowym lub usługowo – wytwórczym, ale w niewielkim zakresie. Najczęściej więc okazuje się ona metodą rozliczania dochodu dedykowaną: krawcom, kuśnierzom, weterynarzom, fryzjerom, kosmetyczkom, czy podmiotom, które prowadzą handel detaliczny na małą skalę. Jest to również, podobnie jak ryczałt, deklarowana forma rozliczania dochodu. Stawkę podatku ustala się przy karcie podatkowej w drodze indywidualnej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, a jej kalkulacja oparta jest na szeregu czynników. Podmioty, wybierające kartę podatkową, płacą podatek w trybie bieżącym, czyli co miesiąc.

Ryczałt jest zdecydowanie wygodną formą rozliczenia, a karta podatkowa natomiast…

Wśród wielu atutów wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wskazuje się na pewno brak obowiązku prowadzenia szczegółowej dokumentacji, co bywa czasochłonne i mozolne. Ponadto, metoda ta ma wiele zalet dla jednostek, które ponoszą wysokie koszty swojej działalności. Atutem ryczałtu są także niskie stawki podatkowe, przykładowo dla podatników, którzy prowadzą działalność usługową o handlowym charakterze stawka ta wynosi zaledwie 3%. Podobnie niskie stawki są ustalane w drodze decyzji dla podatników posługujących się kartą podatkową. W tym przypadku obowiązek prowadzenia dokumentacji jest praktycznie zerowy. Do tego stopnia, że podatnicy, którzy ją wybrali, nie składają nawet corocznych deklaracji

Jak więc widać, zarówno karta podatkowa, jak i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to uproszczone metody rozliczania dochodu, które mają wiele zalet. Niemniej jednak wciąż skorzystanie z nich jest zastrzeżone tylko dla niewielkiego kręgu podatników.

 

MASZ PYTANIE?