Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Podatki

» Czy opłacalne jest ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Ręce ułożone w kształt serca kobiety i mężczyzny ubranych w stroje ślubne.

Czy opłacalne jest wspólne rozliczanie dochodów przez małżonków?

29.12.2015

Podatki

Kończący się rok podatkowy to czas, w którym wielu polskich podatników zaczyna mieć poważne wątpliwości. Głównie dotyczą one rozliczenia dochodów za mijający rok, a także formy opodatkowania w roku kolejnym. Wciąż małym zainteresowaniem Polaków cieszy się tzw. wspólne rozliczanie dochodów ze współmałżonkiem – dlaczego?


Kiedy i w jaki sposób małżonkowie mogą rozliczyć wspólnie swoje dochody?

Na początku należy zaznaczyć, że dokonanie wspólnego rozliczenia dochodów za dany rok podatkowy z małżonkiem nie jest ogólnodostępnym rozwiązaniem. Zainteresowani muszą spełnić odpowiednie wymogi, a te, jak pokazuje praktyka, łącznie spełnia tylko pewna część polskich małżeństw. Po pierwsze, muszą znajdować się w identycznej sytuacji podatkowej, a więc podlegać tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że oboje małżonkowie muszą mieć miejsce zamieszkania na terenie Polski, a i wszystkie wypracowane przez nich dochody (bez względu na miejsce ich osiągnięcia) podlegają właśnie na terenie kraju (Polski) obowiązkowi podatkowemu. Drugi warunek, jaki muszą spełnić zainteresowani, to w roku podatkowym, za który rozliczają dochody, muszą mieć wspólnotę majątkową trwającą w sposób ciągły. Małżeństwa, które w trakcie roku podatkowego się rozwiodły (nawet w jego ostatnich dniach), już z takiej formy rozliczenia nie mogą skorzystać. Ustawodawca przewiduje natomiast preferencyjne rozwiązanie dla osób owdowiałych. Jeśli w minionym roku podatkowym ich małżonek żył, ale zmarł przed marcowymi rozliczeniami z fiskusem w roku kolejnym, to ten żyjący może skorzystać ze wspólnego rozliczenia, nawet jeśli jego partner przed śmiercią nie występował o to w sposób formalny. Trzeci i ostatni warunek, jaki muszą spełnić zainteresowani analizowaną formą rozliczenia, to tzw. warunek formalny. Oznacza to, iż konieczne jest, aby wystąpili o to poprzez złożenie stosownego wniosku. Warto zaznaczyć, co budzi często sprzeciw wielu podatników, że pewne małżeństwa, nawet jeśli spełnią powyższe warunki, i tak nie będą mogły wspólnie rozliczyć dochodów. Między innymi taka sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy jeden ze współmałżonków zdecydował się, iż swoją pozarolniczą działalność gospodarczą będzie rozliczał poprzez stosowanie podatku liniowego, czy też jest ryczałtowcem albo w toku swojej działalności gospodarczej podlega przepisom Ustawy o podatku tonażowym. Rozwiązanie to automatycznie wyłącza takiej osobie możliwość wspólnego rozliczania dochodów ze współmałżonkiem.

Co daje w rzeczywistości wspólne rozliczenie uzyskanych dochodów?

Wybór wspólnego rozliczenia dochodów przez małżonków ma liczne konsekwencje. Po pierwsze, stosowany jest wówczas inny mechanizm naliczania podatku. Tak więc małżonkowie wspólnie się rozliczający są zobligowani do zapłacenia podatku, który jest równy wysokości podatku naliczonego od połowy dochodów, które łącznie mąż i żona uzyskali w poprzednim roku podatkowym. Ze względów praktycznych zasadne jest uznać, że taki mechanizm kalkulacyjny podatku jest korzystny tylko w jednej sytuacji. Mianowicie, gdy mąż i żona uzyskują bardzo odmienne pod względem wysokości dochody w ciągu roku podatkowego. Najwięcej więc mogą zyskać małżeństwa, w których jeden ze współmałżonków w ogóle nie pracuje, ma dochód zerowy, a drugi pracuje, uzyskując bardzo wysokie dochody. Również taka forma rozliczenia jest opłacalna wtedy, gdy oboje małżonkowie pracują, ale są zaliczani do odmiennych grup podatkowych, z uwagi na zróżnicowane dochody. Jest to wreszcie szansa dla małżonków o zróżnicowanych dochodach na skorzystanie z wielu ulg podatkowych. Współmałżonek uzyskujący bardzo niskie dochody, samodzielnie się rozliczając, takiej możliwości by nie miał. Wątpliwa jest natomiast opłacalność rozliczenia w takiej postaci w przypadku małżonków aktywnych zawodowo, uzyskujących podobne równie wysokie dochody w ciągu roku podatkowego.

Wspólne rozliczanie dochodów z małżonkiem może być jednak ryzykowne, kiedy?

Sytuacja taka ma miejsce w zasadzie tylko wtedy, gdy  badana jest odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z podatków. W przypadku, gdy małżonkowie wspólnie się rozliczają organ podatkowy może ich dochodzić z tzw. majątku w ujęciu szerokim. Zarówno więc z majątku, który posiada na wyłączność każdy z małżonków, jak i z ich majątku wspólnego. Jeszcze bardziej sytuacja jest skomplikowana, gdy powstają tzw. zaległości podatkowe. Gdy małżonkowie są podatnikami rozliczającymi się indywidualnie, organ nie może tych zaległości powstałych np. w związku z działalnością zarobkową męża dochodzić z indywidualnego majątku jego żony. Kiedy jednak małżonkowie decydują się na tzw. rozliczenie wspólne dochodów, taki zakaz już nie istnieje. Co więcej, przy prowadzonych czynnościach już z zakresu egzekucji nie ma znaczenia, który z małżonków wspólnie się rozliczających, przyczynił się do powstania zaległości podatkowej. Tak więc w sytuacji, gdy żona nie zarabia, a mąż zarabia, np. prowadząc własną firmę i powstanie zaległość podatkowa, a małżonkowie rozliczają się wspólnie, to również żona będzie ponosiła odpowiedzialność za zaległości podatkowe, których dopuścił się jej mąż, mimo, iż w żaden sposób nie przyczyniła się swoją aktywnością do ich powstania.

Jak podjąć decyzję o wyborze formy rozliczenia dochodów, jak uzupełnić wniosek o wspólne rozliczenie dochodów z małżonkiem?

Znajomość podstawowych przesłanek umożliwiających skorzystanie ze wspólnego rozliczenia dochodów przez małżonków to jednak nie wszystko. Każde małżeństwo, jak pokazuje praktyka, znajduje się w indywidualnej sytuacji podatkowej. Skorzystanie z takiej formy rozliczenia nie dla wszystkich jest możliwe, opłacalne, a i wymaga uzupełnienia stosownych dokumentów. Teraz jednak działania te można zdecydowanie uprościć. Wystarczy skorzystać z e-porady w dziedzinie prawa podatkowego w Serwisie Jakprawnie.pl. Prawnicy bardzo skrupulatnie analizują sytuację swoich klientów, a także wskazują, jaka forma rozliczenia w ich sytuacji będzie najlepsza. Towarzyszą swoim Klientom także w przygotowaniu treści wniosku, gdy finalnie zdecydują się skorzystać ze wspólnego rozliczenia. Uzyskanie takiej porady od profesjonalistów jest rozwiązaniem godnym uwagi, ponieważ Klient uzyska fachową pomoc w kilka chwil bez wychodzenia z domu.

Podsumowując, zasadne jest raz jeszcze podkreślić, że tzw. wspólne rozliczanie dochodów przez małżonków jest pewną preferencją podatkową. Zdecydowanie jednak nie wszystkie małżeństwa mogą z niej skorzystać, a co więcej - nie dla wszystkich będzie to opłacalne. Na pewno warto, aby taką postać rozliczenia uzyskiwanych dochodów wzięli pod uwagę małżonkowie, których zarobki w ciągu roku są zróżnicowane. Także skorzystają na tym rozwiązaniu pary, w których tylko jedna strona jest czynna zawodowo i uzyskuje dochody. Wcześniej jednak warto skonsultować wszelakie wady i zalety takiej formy rozliczenia z ekspertami Serwisu Jakprawnie.pl. Zagwarantują oni, iż rzeczywiście sytuacja indywidualna małżeństwa sprzyja skorzystaniu przez nie z takiej postaci rozliczenia dochodów.

MASZ PYTANIE?