Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla każdego

»

Prawo pracy

» Czy przedsiębiorca może ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Koputer, filiżanka z kawą, telefon, notatnik z długopisem na biurku.

Czy przedsiębiorca może kontrolować swoich telepracowników?

19.02.2016

Prawo pracy

XXI wiek jest zdecydowanie okresem, w którym rozwinęło się wiele bardzo różnych form pracy i zatrudnienia. Między innymi popularność zyskały outsourcing, co-working, czy praca wykonywana osobiście w formie zdalnej. Wielu przedsiębiorców z uwagi  na niższe koszty zatrudnienia decyduje się na zatrudnienie telepracowników. Pod względem organizacyjnym tak wykonywana pracy jest źródłem obopólnych korzyści. Przedsiębiorcy jednak mają poważne wątpliwości, jakie przy takim charakterze pracy przysługują im prawa wobec zatrudnionych. Warto szczegółowo to przeanalizować.


Po pierwsze, kim jest telepracownik?

Najwięcej wątpliwości natury prawnej po stronie przedsiębiorców pojawia się przede wszystkim z uwagi na specyfikę pracy telepracownika oraz sposób jej wykonywania. Telepracownik to osoba, która zwykle wykonuje swoje obowiązki poza siedzibą firmy. Najczęściej jest ona odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami przedsiębiorstwa. Swoje obowiązki zawodowe taki pracownik świadczy przy wykorzystaniu wszelakiego typu środków komunikacji na odległość, a więc przy użyciu telefonu, Internetu, faksu, czy wideofonu. Za pośrednictwem wyżej wymienionych urządzeń pracownik również zwykle komunikuje się ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest dostarczyć sprzęt dla telepracowników, chyba, że strony postanowią inaczej

Sprzęt, którym posługuje się telepracownik, jest dostarczany mu jako narzędzie pracy przez przedsiębiorcę. Wszelaka również naprawa takich urządzeń, wymiana, czy konserwacja pozostaje w gestii przedsiębiorcy zgodnie z treścią art. 6711 § 1 KP. Takie rozwiązanie należy zaznaczyć, że nie jest obligatoryjne. To oznacza, że strony (pracodawca i telepracownik) mogą oczywiście inaczej ukształtować zasady swojej współpracy. Dopuszczalne jest jak najbardziej, by zatrudniony wykonywał swoje obowiązki za pomocą własnych urządzeń komunikacyjnych. Kiedy jednak takie rozwiązanie jest przyjmowane, szczegółowe informacje na ten temat muszą być uwzględnione w umowie. Zasadne jest także ustalenie, w jakiej postaci telepracownik za używanie własnych sprzętów do pracy zawodowej będzie wynagradzany przez przedsiębiorcę.

Przedsiębiorca może kontrolować telepracowników, ale tylko w określony sposób

Obowiązujący Kodeks Pracy dopuszcza przeprowadzanie czynności kontrolnych przez przedsiębiorcę w miejscu, w którym wykonują działalność zawodową zatrudnieni telepracownicy. Jak pokazuje praktyka zawodowa, sytuacja  komplikuje się, gdy telepracownik wykonuje w swoim prywatnym domu, czy mieszkaniu obowiązki zawodowe. Tutaj wielu telepracowników oskarża pracodawców, iż poprzez częste kontrole naruszają ich prywatność, czy uniemożliwiają normalne funkcjonowanie ich współlokatorom. Kontrola w domu jest działaniem dopuszczalnym, ale tylko wtedy gdy przedsiębiorca ogranicza swoją aktywność do dwóch czynności. Może jedynie wkraczać do domu swojego telepracownika, by zweryfikować sprzęt, którym ten się posługuje (tzw. inwentaryzacja), czy warunki (aspekty bezpieczeństwa, higieny pracy), w jakich ta osoba świadczy swoją działalność zawodową. Czynności te nie mogą jednak w żadnym wypadku naruszać prywatności telepracownika, czy innych osób, które z nim mieszkają. Ponadto przedsiębiorca nie może ad hoc wkroczyć do domu zatrudnionego. Ten musi zostać o tym zawiadomiony z wyprzedzeniem. Co więcej, zawiadomienie to musi być sporządzone w formie pisemnej. Nic nie stoi wreszcie na przeszkodzie, co wielu dzisiaj przedsiębiorców preferuje, by analizowane czynności kontrolne nie były przeprowadzane przez przedsiębiorcę bezpośrednio. Mogą być bowiem zrealizowane na przykład za pośrednictwem środków komunikacji.

Przedsiębiorca wykonał kontrolę prawidłowo, a telepracownik oskarża go o naruszenie prywatności – co wtedy?

Praktyka pokazuje, że przeprowadzenie kontroli w domu pracownika przez przedsiębiorcę, choć jest działaniem dopuszczalnym przez obowiązujący Kodeks Pracy, często stanowi źródło problemów. Przede wszystkim, telepracownicy podnoszą, jak bardzo uciążliwe są dla nich wizytacje przedsiębiorców. Ponadto, wskazują na ich niewłaściwy przebieg. Część telepracowników wykorzystuje to do wniesienia powództw wobec przedsiębiorców, domagając się odszkodowania. Toczące się w związku z tym procesy narażają wielu przedsiębiorców na utratę dobrej reputacji, a w dalszej konsekwencji także na straty materialne. Przedsiębiorcy, którzy mają poważne wątpliwości, jak kontrolować telepracowników, jak dokumentować takie kontrole na wypadek postępowań sądowych, mogą już teraz skorzystać z e-porad, które oferują prawnicy Serwisu Jakprawnie.pl. To specjaliści w dziedzinie prawa pracy, posiadający duże doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców. Z powodzeniem również reprezentują przedsiębiorców w toczących się postępowaniach sądowych. Także wtedy, gdy są wytoczone z inicjatywy kontrolowanych przez nich telepracowników. Na wypadek takich sytuacji, kluczowe jest również, aby pracodawca (przedsiębiorca) posiadał możliwie jak najszerszy materiał dowodowy, wskazujący na sposób przeprowadzenia czynności kontrolnych. Na wypadek takich zdarzeń w przyszłości istotne jest np. zachowanie przez przedsiębiorców zawiadomień, które kierowali do telepracownika, czy nawet nagrań z przeprowadzania już właściwej kontroli.

Jak więc widać, zatrudnianie przez przedsiębiorców telepracowników ma szereg zalet, z czego wynika rosnąca popularność tej formy pracy. Problematyczne jest jednak to, jak i kiedy zatrudniający może kontrolować telepracownika w domu. Przede wszystkim, fakt ten musi być odpowiednio wcześniej zgłoszony (poinformowanie telepracownika na piśmie). Należy pamiętać, że kontrola nigdy nie może naruszać sfery prywatności, ani też zaburzać normalnego funkcjonowania współlokatorów. Natomiast wszelakie wątpliwości dotyczącej strony prawnej kontroli przedsiębiorcy mogą szybko skonsultować z fachowcami z Serwisu Jakprawnie.pl. Wszelakie zapytania można kierować cały czas, korzystając z opcji e- porad dostępnej w tym serwisie.

MASZ PYTANIE?