Porada prawna on-line

Prawo dla każdego

W jakich sytuacjach uzasadnione jest żądanie zmiany wysokości alimentów?

10.04.2017 | Prawo rodzinne

Najbardziej znaną formą alimentów są alimenty przysługujące dziecku od rodziców. Wysokość potocznie zwanych „alimentów na dziecko” niestety jest często przedmiotem sporów pomiędzy rodzicami, a także prowadzi do wywierania presji ekonomicznej: jedna ... czytaj więcej »

Jaki jest termin na żądanie odszkodowania?

03.04.2017 | Cywilne

W prawie cywilnym zasadą jest to, że każde roszczenie z upływem określonego przepisami czasu ulega przedawnieniu. Przedawnienie oznacza, że nie można skutecznie domagać się przed sądem danego roszczenia. czytaj więcej »

Co to jest wydziedziczenie? Jak skutecznie kogoś wydziedziczyć?

13.01.2017 | Spadki

Może się zdarzyć, że spadkodawca nie chce, żeby konkretna osoba po nim dziedziczyła. Co może wtedy zrobić? W jakich przypadkach można skutecznie kogoś wydziedziczyć? czytaj więcej »

Co to jest zadośćuczynienie? Kiedy można je orzec? Jak wycenić ból i cierpienie?

14.11.2016 | Cywilne

Jednym z roszczeń przysługującym poszkodowanemu, który doznał uszczerbku na osobie jest zadośćuczynienie. To samo roszczenie przysługuje bliskim zmarłego poszkodowanego. Jednak co ma rekompensować zadośćuczynienie? Jak ustalić jego wysokość? czytaj więcej »

Jakie środki prawne przysługują rodzicom w stosunku do nastolatków?

09.11.2016 | Rodzice i dzieci

Bycie rodzicem czasem jest bardzo trudne. Zdarza się bowiem, że pomimo starań dziecko, w wieku nastoletnim, buntuje się i podejmuje działania szkodliwe dla swojej przyszłości. Co zrobić, gdy zachowania te przybierają skrajną postać a napomnienia rodziców nic nie dają? Czy rodzic ... czytaj więcej »

Ustalenie macierzyństwa

08.11.2016 | Prawo rodzinne

Wprawdzie rzymska premia głosi mater semper certa est, co oznacza matka jest zawsze pewna, jednakże istnieje kilka sytuacji, które mogą wywoływać wątpliwości, co do tego kto faktycznie jest matką dziecka. Możemy podzielić je na przypadki związane z efektem zamierzonej działalności ... czytaj więcej »

Czym się różni pozbawienie władzy rodzicielskiej od jej ograniczenia?

03.11.2016 | Prawo rodzinne

W niektórych wypadkach władza rodzicielska jednego lub obojga rodziców jest ograniczana, a w innych rodzice są jej pozbawiani. Od czego to zależy? Czy w wyroku rozwodowym można ograniczyć władzę rodzicielską? Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza pozbawienie ... czytaj więcej »

Jak prawnie zatrudnić pracownika w formie telepracy?

11.10.2016 | Prawo pracy

Jednym ze stale aktualnych problemów pracodawcy jest wymyślenie sposobu na redukcję kosztów prowadzenia działalności. Telepraca może okazać się skutecznym sposobem na: zredukowanie kosztów najmu lub dzierżawy lokalu, zatrudnienie na preferencyjnych warunkach ... czytaj więcej »

Nieodebraną przesyłkę sąd uzna za prawidłowo doręczoną

02.08.2016 | Prawo cywilne

Prawidłowe doręczanie pism sądowych ma gwarantować stronie i uczestnikom postępowania możliwość wzięcia udziału w postępowaniu i obronę swoich praw. Z drugiej strony nieodebranie przesyłki sądowej nie może stać na przeszkodzie rozpoznaniu sprawy. Z tego też względu przepisy przewidują, że ... czytaj więcej »

Instytucja dobrowolnego poddania się egzekucji

27.07.2016 | Cywilne

W ostatnim czasie coraz bardziej popularną formą zabezpieczenia wierzytelności stało się dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. Oświadczenie to służy łatwiejszemu dochodzeniu wierzytelności, ponieważ wierzyciel nie musi udowadniać przed sądem ... czytaj więcej »