Porada prawna on-line

Pozostałe

Pojęcie danych osobowych

09.05.2016 | Handlowe i gospodarcze

Wiele mówi się w ostatnim czasie o ochronie danych osobowych czy konieczności “zgłoszenia danych do GIODO”. W związku z tym wielu przedsiębiorców pod groźbą bardzo wysokich kar finansowych postanawia podjąć działania w celu uregulowania kwestii ochrony danych ... czytaj więcej »

Zażalenie i skarga na bezczynność organu administracji

11.03.2016 | Administracyjne

Organy administracji, niezależnie od tego czy rządowej czy też samorządowej są związane terminami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego lub innych, właściwych przedmiotowo ustawach. Oznacza to, iż ustawodawca wyznaczył tym organom odpowiedni czas na załatwienie sprawy, zaś ... czytaj więcej »

Jak prawnie złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego?

16.02.2016 | Administracyjne

Obecnie wiele uwagi poświęca się samej instytucji Trybunału Konstytucyjnego. Nic dziwnego, gdyż jest to podmiot bardzo istotny z punktu widzenia dbałości o nienaruszalność praw i wolności, jakie są przyznawane obywatelom przez Konstytucję. Niestety zdarza się, iż są one łamane. ... czytaj więcej »

Jak prawnie wystąpić o możliwość głosowania korespondencyjnego albo przez pełnomocnika?

08.02.2016 | Administracyjne

Każdy głos podczas wyborów się liczy. Historia zna takie przypadki, gdzie kandydat wygrał niewielką przewagą. Dlatego też państwo wychodzi naprzeciw obywatelom, którzy osobiście nie mogą stawić się w komisji wyborczej, a równocześnie chcieliby wziąć udział w ... czytaj więcej »

Odzyskanie prawa jazdy zabranego przez Policję w trakcie kontroli drogowej

05.02.2016 | Prawo administracyjne

Zmiana przepisów dotyczących ograniczeń prędkości oraz kar za wykroczenia drogowe była już szeroko komentowana nie tylko przez środowisko prawnicze, ale także, a może przede wszystkim – przez samych zainteresowanych, tj. kierowców. Zdania są oczywiście podzielone, choć ... czytaj więcej »

Referendum - niedoceniana forma demokracji

29.12.2015 | Administracyjne

W dobie współczesnego życia politycznego, wyborcy często nie zdają sobie sprawy z możliwości wyrażania swojej opinii, stanowiska na dany temat. Pomijając kwestie wyborów parlamentarnych czy samorządowych, w tym także pobudki jakie kierują wyborcami, iż głosują na tą czy inną ... czytaj więcej »