Porada prawna on-line

Administracyjne

Jak prawnie wymeldować lokatora?

18.07.2016 | Administracyjne

Zameldowanie, wedle ustawy z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z późn. zm.), ma służyć celom ewidencyjnym i potwierdza pobyt danej osoby w konkretnym miejscu. Niektóre osoby jednak żyją w błędnym przekonaniu, że ... czytaj więcej »

Jak prawnie wymeldować lokatora, który się wyprowadził?

14.07.2016 | Administracyjne

Zameldowanie, wedle ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ma służyć celom ewidencyjnym i potwierdza pobyt danej osoby w konkretnym miejscu. Obecnie istnieje jeszcze obowiązek meldunkowy, zgodnie z którym obywatel polski powinien zameldować się w ciągu 30 dni od ... czytaj więcej »

Jak prawnie wyciąć drzewa na działce?

12.07.2016 | Administracyjne

Lato to czas, kiedy decydujemy się na porządki na naszych działkach. Posiadacze nieruchomości postanawiają przy tym niejednokrotnie wyciąć zbędne drzewa lub krzewy. Zgodnie z polskimi przepisami, pomimo faktu bycia właścicielem nieruchomości, nie ma pełnej swobody w decydowaniu, ... czytaj więcej »

Pojęcie danych osobowych

09.05.2016 | Administracyjne

Wiele mówi się w ostatnim czasie o ochronie danych osobowych czy konieczności “zgłoszenia danych do GIODO”. W związku z tym wielu przedsiębiorców pod groźbą bardzo wysokich kar finansowych postanawia podjąć działania w celu uregulowania kwestii ochrony danych ... czytaj więcej »

Zażalenie i skarga na bezczynność organu administracji

11.03.2016 | Administracyjne

Organy administracji, niezależnie od tego czy rządowej czy też samorządowej są związane terminami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego lub innych, właściwych przedmiotowo ustawach. Oznacza to, iż ustawodawca wyznaczył tym organom odpowiedni czas na załatwienie sprawy, zaś ... czytaj więcej »

Jak prawnie podważyć wysokość opłaty adiacenckiej?

26.02.2016 | Prawo budowlane

Inwestycje w grunty od wielu lat są cenione przez wszystkich, którzy posiadają stosowny zasób gotówki. W pewnym okresie szczególnym zainteresowaniem cieszyły się działki rolne, które po przekwalifikowaniu i podzieleniu sprzedawano, z dużym zyskiem, jako ... czytaj więcej »

Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

16.02.2016 | Administracyjne

Terminy w postępowaniach wszelkiego rodzaju są newralgicznym ich punktem. Decydują bowiem o płynności jego prowadzenia, pozwalają w przybliżeniu oszacować termin zakończenia danej procedury i pozwala odpowiednio zaplanować dalsze działania. Zdarzają się jednak przypadki, gdy z przyczyn ... czytaj więcej »

Jak prawnie złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego?

16.02.2016 | Administracyjne

Obecnie wiele uwagi poświęca się samej instytucji Trybunału Konstytucyjnego. Nic dziwnego, gdyż jest to podmiot bardzo istotny z punktu widzenia dbałości o nienaruszalność praw i wolności, jakie są przyznawane obywatelom przez Konstytucję. Niestety zdarza się, iż są one łamane. ... czytaj więcej »

Konstytucja - czy na pewno najważniejsze źródło prawa w Polsce?

11.02.2016 | Administracyjne

Pojęcie źródeł prawa jest bardzo rozległe i ciężko stworzyć jego jednoznaczną definicję. Najczęściej przyjmuje się, iż jest to zbiór aktów regulujących sytuację prawną na danym terenie. Mają one charakter generalny i abstrakcyjny. Oznacza to, iż dany akt prawny ... czytaj więcej »

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

10.02.2016 | Administracyjne

Zgodnie z treścią ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na barki organów administracji rządowej i samorządowej złożono ciężar podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. ... czytaj więcej »