Porada prawna on-line

Cywilne

Immisje – część II

23.03.2016 | Prawo cywilne

W sytuacji, gdy dojdzie do oddziaływania pośredniego, zakłócającego korzystanie z sąsiedniej nieruchomości ponad przeciętną miarę, jej właściciel może żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania dalszych naruszeń w drodze art. 222 § 2 k.c. tj. ... czytaj więcej »

Immisje część I

17.03.2016 | Prawo cywilne

Oddziaływania wynikające z działalności prowadzonej na własnej nieruchomości, podejmowanej w ramach wykonywania prawa własności, a wpływające na sferę prawa własności innej osoby określa się mianem immisji. czytaj więcej »

Prawa i obowiązki poręczyciela zobowiązania finansowego

15.03.2016 | Cywilne

Poręczenie, zwane potocznie żyrem, jest jednym z najpopularniejszych form zabezpieczenia spłaty kredytu (oraz np. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków publicznych). Jest to zagadnienie problematyczne, bowiem często zdarza się, iż osoba zobowiązana nie jest w ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym?

15.03.2016 | Cywilne

Na polskich drogach codziennie dochodzi do wypadków, których skutki nie rzadko są tragiczne - ginie człowiek. Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują instytucję zadośćuczynienia za krzywdę, jaką poniosła rodzina w wyniku śmierci osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym. ... czytaj więcej »

Jak prawnie zabezpieczyć kupno mieszkania na kredyt?

11.03.2016 | Cywilne

Kupno mieszkania to jedna z ważniejszych decyzji w życiu. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie pragnący „zamieszkać na swoim” często decydują się na kupno swojego pierwszego mieszkania, korzystając z kredytu hipotecznego. Gdy znajdują więc już swoje upragnione mieszkanie, ... czytaj więcej »

Ustanowienie drogi koniecznej

10.03.2016 | Służebność

Relacje sąsiedzkie często są znacznie bardziej skomplikowane, niż byśmy tego chcieli. Czasem wynika to ze stosunków międzyludzkich, a czasem z okoliczności zewnętrznych. Niejednokrotnie zdarza się, iż  jeden z sąsiadów, ze względu na położenie swojej nieruchomości, może ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać zwolnienie od kosztów sadowych?

09.03.2016 | Cywilne

Z reguły wniesienie pozwu do sądu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej, której wysokość uzależniona jest od rodzaju sprawy – może być to opłata stała lub stosunkowa, tymczasowa lub podstawowa. Niejednokrotnie koszty sądowe są bardzo wysokie i nie każdy może sobie ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane zostało przedawnienie roszczeń w prawie cywilnym?

08.03.2016 | Cywilne

Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, którego istotą jest to, że po upływie określonego w ustawie terminu zobowiązany do świadczenia może uchylić się od jego spełnienia. W prawie cywilnym mamy zarówno roszczenia o charakterze majątkowym, jak ... czytaj więcej »

Jak prawnie ustanowić służebność drogi koniecznej?

04.03.2016 | Cywilne

Relacje sąsiedzkie często są znacznie bardziej skomplikowane, niż byśmy tego chcieli. Czasem wynika to z stosunków międzyludzkich, a czasem z okoliczności zewnętrznych. Niejednokrotnie zdarza się, iż  jeden z sąsiadów, ze względu na położenie swojej nieruchomości, może ... czytaj więcej »

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego w postępowaniu cywilnym

02.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Decyzja o wystąpieniu z powództwem cywilnym o zapłatę może wiązać się z ryzykiem, że mimo wygrania procesu nie będzie możliwe wyegzekwowanie należności przez komornika. Może ono wynikać z tego, że dłużnik w trakcie postępowania będzie się wyzbywał majątku lub próbował go ... czytaj więcej »