Porada prawna on-line

Cywilne

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

02.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Nakaz zapłaty w postępowaniu cywilnym może zostać wydany w dwóch trybach: upominawczym i nakazowym. Mimo tej samej nazwy przesłanki wydania nakazu w obu trybach są odmienne i nieco inne także są ich skutki prawne. Środkiem zaskarżenia nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest zasiedzenie nieruchomości?

24.02.2016 | Zasiedzenie

Zasiedzenie jest instytucją prawa cywilnego pozwalającą na nieodpłatne nabycie własności rzeczy w wyniku jej długotrwałego posiadania. Do zasiedzenia może dojść, jeśli przez przewidziany prawem okres czasu stan faktyczny posiadania danej rzeczy różni się od stanu prawnego. ... czytaj więcej »

Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody uprawnionego

12.02.2016 | Cywilne

W dobie bardzo szerokiego dostępu do Internetu, portali społecznościowych, informacyjnych i całego natłoku innego rodzaju danych bardzo łatwo jest naruszyć przepisy dotyczące rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody. Często jednak pojawiają się wątpliwości – czy zaprezentować ... czytaj więcej »

Jak prawnie wydziedziczyć członków najbliższej rodziny?

08.02.2016 | Cywilne

Jak pokazuje praktyka, podział majątku to problem dla wielu osób, niezależnie od ich wieku. Najbardziej problematyczne ustalenie dziedziców majątku bywa dla ludzi w wieku średnim, zwłaszcza, jeśli ich relacje rodzinne, a zwłaszcza relacje z współmałżonkiem, czy ... czytaj więcej »

Czy można użyć nagrania rozmowy lub filmu jako dowodu w sądzie?

04.02.2016 | Prawo cywilne

W kodeksie postępowania cywilnego nie znajduje się przepis, który wprost zakazałby przeprowadzania dowodów z użyciem prywatnych nagrań audio i video zdobytych bez zgody nagrywanej osoby. Co więcej, katalog środków dowodowych, zgodnie z art. 309 k.p.c., nie jest ... czytaj więcej »

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony

02.02.2016 | Handlowe i gospodarcze

Czy umowa na czas określony zawsze musi trwać przez cały okres na jaki została zawarta? Jakie postanowienia powinna zwierać umowa najmu zawarta na czas oznaczony, aby możliwe było wcześniejsze jej rozwiązanie? Jak szczegółowe muszą to być postanowienia?  czytaj więcej »

Świadczenie wyrównawcze w umowie agencyjnej

29.12.2015 | Prawo cywilne

Rozpowszechnianie wszelkich form outsourcingu nabiera coraz większego tempa. Nikogo już nie dziwi korzystanie z zewnętrznych usług księgowych czy prawnych, gdyż jest to nie tylko bardziej korzystne finansowo niż stworzenie odpowiednich działów obsługi w ramach własnej struktury ... czytaj więcej »

Czy wierzyciel zawsze może wskazać nowy podmiot, na rzecz którego musimy spłacić nasz dług?

29.12.2015 | Prawo cywilne

Najczęściej, gdy zaciągamy zobowiązanie to jesteśmy przekonani, że będziemy zobowiązani je spełnić na rzecz tego podmiotu, co do którego się zobowiązaliśmy. Tak jednak wcale nie musi być. Nasze zobowiązanie, a wierzytelność naszego wierzyciela, co do zasady może być traktowana jako ... czytaj więcej »

Jak stać się właścicielem posiadanej rzeczy ruchomej bądź nieruchomości, czyli czym jest zasiedzenie

29.12.2015 | Prawo cywilne

Często można spotkać się z następującą sytuacją: osoba niebędąca prawnym właścicielem zamieszkiwanej przez siebie nieruchomości np. lokalu czy domu, jak również używanego przez siebie gruntu np. gruntów rolnych, przez wiele lat posiada daną nieruchomość, dba o nią, używa ... czytaj więcej »

Jak prawnie odwołać darowiznę?

29.12.2015 | Prawo cywilne

Często wtedy używamy stwierdzenia: „Mam wobec Ciebie dług wdzięczności”. W  związku z tym w przypadku darowizny pojawia się moralny obowiązek wdzięczności obdarowanego wobec darczyńcy, który powinien polegać przynajmniej na zachowaniu się ... czytaj więcej »