Porada prawna on-line

Karne

Prywatny akt oskarżenia – krok po kroku

18.05.2016 | Karne

Przez akt oskarżenia rozumiemy skargę, której złożenie powoduje wszczęcie postępowania karnego. Kodeks postępowania karnego przewiduje trzy rodzaje aktu oskarżenia, tj.: akt oskarżenia złożony przez oskarżyciela publicznego (prokuratora i inne uprawnione ku temu organy), przez ... czytaj więcej »

Prawne skutki prowadzenia pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości

16.05.2016 | Karne

Decyzja o kierowaniu pojazdem po spożyciu alkoholu może rodzić negatywne skutki. Zachowanie takie bowiem jest w pierwszej kolejności niebezpieczne dla życia i zdrowia kierowcy, pasażerów oraz innych uczestników ruchu. Sam kierujący natomiast, zatrzymany przez Policję w ... czytaj więcej »

Roszczenia cywilne w procesie karnym po 1 lipca 2015 roku

27.04.2016 | Prawo karne

Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. wskazuje, że obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę orzeka się, stosując przepisy prawa cywilnego. Dzięki temu, określony w art. 46 k.k. obowiązek naprawienia, w całości albo w ... czytaj więcej »

Przestępstwo bigamii – część II

19.04.2016 | Karne

Z dzisiejszego artykułu dowiedzą się Państwo, czy świadomość sprawcy, że zawiera nowy związek małżeński, pozostając w dotychczasowym, ma znaczenie dla odpowiedzialności karnej za przestępstwo bigamii, co to jest oszustwo matrymonialne i za jakie przestępstwa można odpowiadać w powiązaniu ... czytaj więcej »

Czym jest europejski nakaz aresztowania?

14.04.2016 | Karne

Europejski nakaz aresztowania to mechanizm unijny, który zdecydowano się wprowadzić celem pominięcia procedur ekstradycyjnych we wzajemnych stosunkach między państwami członkowskimi. Warto nieco bliżej poznać jego specyfikę, ale i wskazać, jaka jest skuteczność posługiwania się nim ... czytaj więcej »

Przestępstwo bigamii – część I

06.04.2016 | Karne

Jeżeli bigamiczny związek małżeński, zawarty przez osobę pozostającą w ważnym związku małżeńskim, zawarty zostanie za zagranicą, w miejscu, gdzie bigamia nie jest uznana przez prawo za przestępstwo, to – ze względu na art. 111 § 1 k.k. – na gruncie prawa polskiego ... czytaj więcej »

Stalking a samobójstwo ofiary

06.04.2016 | Karne

Typowymi przejawami stalkingu są: częste wysyłanie niepożądanych wiadomości e-mail, sms, nękanie telefonami, częste nagabywanie pokrzywdzonego, śledzenie pokrzywdzonego. Stopień dokuczliwości stalkingu może być przybrać różne rozmiary, w skrajnych wypadkach nękanie może doprowadzić ... czytaj więcej »

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – część II

01.04.2016 | Karne

Z poprzedniego artykułu wiadomo już, że uporczywe uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji jest karalne. Jednak, co na gruncie tego przepisu oznacza „uporczywość”? Niealimentacja musi także narazić osobę uprawnioną na niemożność ... czytaj więcej »

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – część I

01.04.2016 | Karne

Uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji jest przestępstwem penalizowanym w Kodeksie karnym. Z dzisiejszego artykułu dowiedzą się Państwo, czy nie wykonywanie umowy dotyczącej alimentów może spełniać przesłanki przestępstwa z art. 209 k.k. ... czytaj więcej »

Zatarcie skazania

29.03.2016 | Prawo karne

Jednym z założeniem polityki karnej jest przyjęcie, iż informacja o skazaniu ulega zatarciu po upływie określonego terminu. Po zatarciu skazania przyjmuje się fikcję, że dana osoba nigdy nie była karana. Ma to oczywiście niebagatelne znaczenie – w polskim systemie prawa osoby ... czytaj więcej »