Porada prawna on-line

Podatki

Jak prawnie są uregulowane obciążenia podatkowe rolników?

17.06.2016 | Podatki

Polski system podatkowy dotyczący opodatkowania rolników budzi wiele emocji. Regularnie w mediach pojawiają się dyskusje dotyczące wprowadzenia podatku dochodowego dla rolników. Obecnie, ustawa o podatku rolnym przewiduje uiszczanie podatku na podstawie wielkości posiadanych ... czytaj więcej »

Jakie jest prawne i gospodarcze znaczenie stosowania cła?

10.06.2016 | Podatki

Prowadzenie polityki handlowej ma na celu kontrolę przepływu towaru, kapitału i usług pomiędzy krajami, tak aby wypracować jak najbardziej optymalne rozwiązania, jeśli chodzi o wielkość importu i eksportu. Jednym z najstarszych i najpowszechniej stosowanych środków kontroli przepływu dóbr ... czytaj więcej »

Jak prawnie wygląda specyfika parapodatków w prawie polskim - czy każdy obywatel je płaci?

08.06.2016 | Podatki

W życiu pewne są dwie rzeczy – śmierć i podatki. Polski system prawny przewiduje aż 13 podatków, które w większości dotykają wszystkich obywateli. Płacimy podatki dokonując zakupów, płacąc za paliwo i dobra luksusowe, pozostając w stosunku pracy, posiadając ... czytaj więcej »

Kto i na jakich zasadach odpowiada za zobowiązania podatkowe?

14.04.2016 | Podatki

Wśród osób prowadzących działalność często pojawia się pytanie dotyczące istoty jak i terminów powstania zobowiązań podatkowych. Kwestia ta jest bardzo istotna, ponieważ wpływa na ustalenie solidarnej odpowiedzialności osób trzecich – z zwłaszcza tych, ... czytaj więcej »

Jak wygląda opodatkowanie uzyskanego dochodu ze sprzedanej nieruchomości?

30.03.2016 | Podatki

Nie każdy ma świadomość, że sprzedaż nieruchomości wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia odpowiedniego podatku. Co więcej, tym bardziej niewiele osób wie, że stawki podatku nie są jednakowe. Wszystko zależy od czasu, w którym nabyto bądź wybudowano nieruchomość. Można ... czytaj więcej »

Z jakich ulg i zwolnień mogą skorzystać podatnicy podatku rolnego, a z jakich leśnego?

01.02.2016 | Podatki

Zarówno podatek leśny, jak i rolny należą do podatków lokalnych. Na ich kształt w dużej mierze wpływają lokalne rozwiązania. Jednakże część z nich jest wspólna i wynika z obowiązujących ustaw -  Ustawy z dn. 30.10.2002 r. o podatku leśnym oraz Ustawy o podatku ... czytaj więcej »

Jak prawnie uchronić się przed odpowiedzialnością za zaległości podatkowe zbywcy nieruchomości?

27.01.2016 | Podatki

Kupując nieruchomość mało kto zastanawia się nad tym, że razem z nią można również przejąć ciążące na niej zaległości podatkowe. Jak tego uniknąć? Warto przeczytać ten tekst, w celu dowiedzenia się na co uważać, i co wziąć pod uwagę przy kupnie nieruchomości. czytaj więcej »

Jak prawnie umorzyć zaległość podatkową?

27.01.2016 | Podatki

Zaległość, to podatek, którego termin płatności już minął i rosną nam odsetki. Jeżeli nasza sytuacja nie pozwala na terminowe uregulowanie zaległości podatkowej, możemy zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej. czytaj więcej »

Czy opłacalne jest wspólne rozliczanie dochodów przez małżonków?

29.12.2015 | Podatki

Kończący się rok podatkowy to czas, w którym wielu polskich podatników zaczyna mieć poważne wątpliwości. Głównie dotyczą one rozliczenia dochodów za mijający rok, a także formy opodatkowania w roku kolejnym. Wciąż małym zainteresowaniem Polaków cieszy ... czytaj więcej »