Porada prawna on-line

Prawo rodzinne

W jakich sytuacjach uzasadnione jest żądanie zmiany wysokości alimentów?

10.04.2017 | Prawo rodzinne

Najbardziej znaną formą alimentów są alimenty przysługujące dziecku od rodziców. Wysokość potocznie zwanych „alimentów na dziecko” niestety jest często przedmiotem sporów pomiędzy rodzicami, a także prowadzi do wywierania presji ekonomicznej: jedna ... czytaj więcej »

Jakie środki prawne przysługują rodzicom w stosunku do nastolatków?

09.11.2016 | Rodzice i dzieci

Bycie rodzicem czasem jest bardzo trudne. Zdarza się bowiem, że pomimo starań dziecko, w wieku nastoletnim, buntuje się i podejmuje działania szkodliwe dla swojej przyszłości. Co zrobić, gdy zachowania te przybierają skrajną postać a napomnienia rodziców nic nie dają? Czy rodzic ... czytaj więcej »

Ustalenie macierzyństwa

08.11.2016 | Prawo rodzinne

Wprawdzie rzymska premia głosi mater semper certa est, co oznacza matka jest zawsze pewna, jednakże istnieje kilka sytuacji, które mogą wywoływać wątpliwości, co do tego kto faktycznie jest matką dziecka. Możemy podzielić je na przypadki związane z efektem zamierzonej działalności ... czytaj więcej »

Czym się różni pozbawienie władzy rodzicielskiej od jej ograniczenia?

03.11.2016 | Prawo rodzinne

W niektórych wypadkach władza rodzicielska jednego lub obojga rodziców jest ograniczana, a w innych rodzice są jej pozbawiani. Od czego to zależy? Czy w wyroku rozwodowym można ograniczyć władzę rodzicielską? Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza pozbawienie ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

04.07.2016 | Prawo rodzinne

Fundusz alimentacyjny ma na celu dostarczenie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji.    czytaj więcej »

Jakie są prawne przesłanki zawarcia małżeństwa wyznaniowego o skutkach cywilnych?

28.06.2016 | Prawo rodzinne

Przepisy dotyczące małżeństwa zostały uregulowane w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W przeszłości osoby chcące zawrzeć małżeństwo w formie cywilnej i  wyznaniowej były zmuszone do przeprowadzenia dwóch ceremonii: jednej w Urzędzie Stanu Cywilnego, w obecności ... czytaj więcej »

Jak prawnie zostało uregulowane świadczenie rodzicielskie?

21.06.2016 | Prawo rodzinne

Do końca 2015 roku prawo do zasiłku macierzyńskiego, a więc świadczenia z tytułu urodzenia, objęcia opieką lub przysposobienia dziecka, mogły nabyć tylko kobiety, które pracowały na etacie lub opłacały ubezpieczenie chorobowe. Nowelizacją z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

01.06.2016 | Prawo rodzinne

Jednym z dodatków do zasiłku rodzinnego jest dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać zabezpieczenie alimentów?

30.05.2016 | Prawo rodzinne

Zabezpieczenie alimentów jest formą ochrony prawnej osoby ubiegającej się o uzyskanie środków utrzymania na czas trwania postępowania sądowego. Nierzadko postępowanie o ustalenie alimentów nie kończy się bowiem na jednej rozprawie. W związku z tym, prawo przewiduje ... czytaj więcej »

Jak prawnie ustanowić rozdzielność majątkową?

25.05.2016 | Prawo rodzinne

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa. Odtąd, co do zasady, wszystkie przedmioty majątku nabywane przez małżonków razem i z osobna tworzą ich majątek wspólny. Jedynie majątek osobisty każdego z małżonków (np. ... czytaj więcej »